Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Val 2022 v.34-37

Konradsbergsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 26 augusti 2022

En av våra främsta rättigheter och skyldigheter är att kunna välja vilka som ska styra Sverige. Den 11 september får Sveriges befolkning den möjligheten. Fram tills dess ska vi tillsammans försöka förstå hur ett val går till, vad vi röstar till samt vad de olika partierna tycker i olika frågor.

Vad:

Du skall kunna redogöra för vad demokrati är och vilka konsekvenser det får för människor som lever i ett demokratiskt land.

Du skall kunna förstå hur ett val går till och hur Sverige är organiserat som ett demokratiskt land.

Du skall 

Öva på att uttrycka egna åsikter och ståndpunkter kring olika frågor.

Varför:

För att utveckla kunskaper om demokratiska värden om beslutsprocesser.

För att utveckla kunskaper om politiska strukturer i samhället.

För att öva på att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv

Hur:

Klassgenomgång av centrala delar: demokrati/diktatur, ideologier, regering och riksdag, statsförvaltning, landsting och kommuner.

Film som förklarar centrala delar.

Centrala begrepp - enskilt arbete med begrepp, beskriva och förklara för arbetsområdet viktiga begrepp. Vi skapa en gemensam ordlista.

Veckoplanering:

Vecka 34

Mål med veckan: Förstå skillnaden mellan demokrati och diktatur samt förståelse hur ett val går till.

1. Vad betyder demokrati för dig?

2. Vad skiljer demokrati och diktatur?

3. Vad finns det för demokratiska krav på en nation?

4. Vad menas med de demokratiska kraven?

5. Vad röstar vi till den 11 September (skolval 6:e september)

6. Hur går ett val till?

Vecka 35

Mål med veckan: fördjupa oss i de olika partiernas ståndpunkter i viktiga frågor

1. Vad menas med ideologi?

2. Vilka viktiga frågor lyfts just nu i den politiska debatten?

3. Vilka ståndpunkter har de politiska partierna i dessa 

Vecka 36

Mål med veckan: Fortsatt fördjupning av de olika partiernas ståndpunkter i viktiga frågor samt skolval

1. Vilka viktiga frågor lyfts just nu i den politiska debatten?

2. Vilka ståndpunkter har de olika partierna i dessa frågor?

Vecka 37

Mål med veckan: Försöka förstå valresultatet och diskutera vad som sker nu.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter