Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 4

Leken, Nyckelpigorna

Skogsgläntan förskola, Eslöv · Senast uppdaterad: 9 september 2022

Leken

Mål: Vi vill ge barnen förutsättningar och möjligheter till att bli lekande, självständiga och initiativtagande barn.

Syfte: Samspelande, nyfikna och undersökande barn.

Vetenskaplig grund: Vi kommer att utgå ifrån dessa grunder i vår undervisning. 

Didaktisk- Fokuserar på de pedagogiska processer som sker i undervisning och lärande då olika val görs, dessa val utgår från frågorna; Hur? Var? När? Vem/Vilka? Varför?

Sociokolturell- I detta teoretiska perspektiv är interaktionen mellan människor grunden för att ett lärande ska ske. Genom att skapa förutsättningar för barnen att samspela med varandra kommer varje barn att ingå i olika utvecklingszoner som kan bidra till en ökad kunskap.

Metod: Undervisningen som sker i lyhördhet till leken. Skapa ainspirerande och intressanta lärmiljöer. Föränderliga lärmiljöer efter barnens intressen, tillföra nytt material. Vara tillåtande pedagoger som erbjuder barnen olika material att undersöka. Vara pedagoger som vägleder barnen i sociala regler så som turtagning, samförstånd och ömsesidighet. Vara medlekare och/eller observatör beroende på situation. 

Dokumentation: Dokumentationen kommer ske i form av foto och film, till stor del av pedagoger men barnen kommer även uppmuntras till att skapa sina egna dokumentationer.

Analys, utvärdering och reflektion: Vi kommer tillsammans i arbetslaget samt i barngruppen reflektera, analysera och utvärdera vår process för att tillsammans hitta nya vägar för att fortsätta utvecklas inom området.


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter