Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Grupper och roller

Parkskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 26 augusti 2022

Tänk hur många människor du hör ihop med. Du tillhör en familj, en klass, kompisgäng och kanske en eller flera grupper genom aktiviteter på fritiden. Vilka roll har du i grupperna? Har du kanske olika roller beroende på grupp och sammanhang? Vad händer när grupperna förändras? Vad innebär det att följa normer och hur formar de oss? Dessa områden kommer vi att samtala och diskutera kring under vårt arbete med arbetsområdet grupper och roller.

 

Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade till digitalisering, globalisering, hållbar samhällsutveckling och interkulturella relationer. Kunskaper om samhället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss och ta ansvar för vårt handlande i en komplex värld.

 

Mål

Vad ska du lära dig?

När vi är klara ska du ha lärt dig:

  • Reflektera och diskutera kring vilka grupper som finns i vårt samhälle.
  • Reflektera kring våra olika roller vi har i olika grupper.
  • Ha förståelse för hur normer formar oss människor.
  • Reflektera kring vad som händer när en grupp förändras. 

 

Undervisning

Hur ska vi lära oss? Vad ska vi arbeta med?

Du kommer att:

  • Få genomgångar
  • Läsa faktatexter från PULS SO 5 och arbeta med frågor
  • Ha samtal och diskussioner i mindre grupper samt helklass.
  • Titta på filmklipp.

 

Hur bedöms du?

Du kommer att bedömas genom din delaktighet i samtal och diskussioner och i ditt skriftliga arbete.

 

Extra:

Elevens delaktighet och inflytande - Vad kan du påverka?


Du som elev visar delaktighet i samtal och diskussion, samt under övriga arbetsuppgifter.

 

 


Läroplanskopplingar

kunskaper om sociala, ekonomiska, politiska, rättsliga och mediala förhållanden och strukturer i samhället, och

Sociala roller och normer i olika sammanhang, till exempel inom familjen och i vänskapsrelationer. Könsroller, jämställdhet och sexualitet.

Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.

Eleven visar grundläggande kunskaper om förhållanden och strukturer i samhället. Eleven beskriver enkla samband inom olika samhällsstrukturer. Eleven för enkla resonemang om hur människor kan påverka och påverkas av förhållanden och strukturer i samhället.

Matriser i planeringen
Grupper och roller
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback