Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

4 - 6

Egen t-shirt åk 6 lå 22/23

Testskola Sandviken, Sandviken · Senast uppdaterad: 26 augusti 2022

T-shirt är ett klädesplagg som finns i de flesta garderober. Den här terminen ska du få designa och sy din alldeles egna och unika variant av T-shirt. Det blir mycket nytt att lära och ibland kan det bli väldigt trixigt men också väldigt kul. När du är klar kommer du att vara stolt ägare till din allés egna unika T-shirt!

Mål med projektet

 

Målet är att du ska...

 • Kunna formge en T-shirt på personligt sätt.
 • Kunna rita av ett sömnadsmönster, välja tyg och klippa till.
 • Kunna använda och hantera symaskinen på ett säkert och funktionellt sätt.
 • Kunna hantera elastiska tyger när du klipper och syr.
 • Kunna följa instruktioner och arbetsbeskrivning.
 • Kunna dekorera din T-shirt på personligt sätt.
 • Kunna använda dig av slöjdspecifika begrepp som hör samman med klädsömnad.
 • Kunna dokumentera och värdera ditt arbete.

 

Undervisning

Såhär kommer vi att arbeta...

Vi jobbar enligt slöjdens arbetsprocess

 • Idéutveckling: Vi ser på instuktionsfilm och söker även inspiration på egen hand. Gör sedan en skiss som visar din idé.
 • Överväganden: Planera ditt arbete. Vilken storlek? Vilket material? Hur ska du göra den personlig? Tryck, applikation eller något annat. Kan du följa arbetsbeskrivningen?I vilken ordning ska du arbeta?
 • Framställning: Du kommer att skapa din egna mall och sedan lägga ut mallen på tyg och klippa till. Du väljer själv på vilket sätt du ska dekorera och syr sedan ihop din T-shirt med hjälp av symaskinen. Du kommer att följa en färdig arbetsbeskrivning på papper, video eller muntligt.
 • Värdering av arbetsprocessen: Du dokumenterar med bild och text ditt arbete. Efter avslutat praktiskt arbete utvärderar du ditt arbete och resultat.

 

Bedömning

Detta kommer att bedömas - din förmåga att...

 • planera, genomföra och slutföra ditt arbete.
 • hantera maskiner, verktyg och tekniker på ett säkert och fungerande sätt.
 • komma med egna idéer till design.
 • följa arbetsbeskrivning, förstå och använda slöjdspecifika begrepp.
 • hitta lösningar och föra arbetet framåt genom egna initiativ.
 • dokumentera och värdera arbetssätt och resultat.

Läroplanskopplingar

Metall, textil, trä och andra material. Materialens egenskaper, användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra.

Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Enkla former av hantverkstekniker och begrepp som används i samband med dessa.

Skisser, mönster och arbetsbeskrivningar, hur de kan förstås och följas.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och reflektion över arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Matriser i planeringen
Lärandematrix Matems kemi
Uppgifter
Design
Tekniker