Skolbanken Logo
Skolbanken

Vardagliga konversationer och samhälle

Enheten för flerspråkighet GR, Partille · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Under denna termin kommer vi att jobba med bildanalys och vardagskonversationer om olika sammanhang, vi startar terminen med val och demokrati i Sverige. Hållbar utveckling är en del av undervisningen denna termin.samt beskrivande texter.

 Modersmåls pedagogiska planering  ht-22

 

Tema: Vardagskonversation

 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

https://docs.google.com/document/d/1quXKt3Zgbw4cnjpLW5IuBOh84KA7RDe_gIybF7uQ8so/edit?usp=sharing

 

Arbetssätt:

 

När:

v.35-51

 

 

 

Hur:

Genomgång

 

Diskussioner 

Rollspel 

Bildanalys

Dialog 

Bildspel och olika fraser på modersmålet

Ser filmer Koppling till Lgr 22

 

Syfte:

 


Läroplanskopplingar

kunskaper om traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas.

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang

förmåga att läsa och reflektera över olika typer av texter

Strategier för skrivande av olika typer av enkla texter om ämnen som är välbekanta för eleven

Kommunikation i olika sammanhang och för olika syften. Att uttrycka intresse och engagemang samt åsikter och argument.

Filmer och dramatiserade berättelser för ungdomar. 

Strategier för att förstå och göra sig förstådd, till exempel genom kroppsspråk, bilder och tecken.

Modersmålets grundläggande struktur.

Lässtrategier för att avkoda och förstå enkla texter.

Strategier för att förstå och göra sig förstådd, till exempel genom kroppsspråk, bilder och tecken.

Några aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas. Barns och ungdomars vardagsliv där i jämförelse med barns och ungdomars vardagsliv i Sverige.

Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang

Lekar och musik från områden där modersmålet talas

Lässtrategier för att avkoda och förstå texter. Att urskilja texters syfte, avsändare och sammanhang.

Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.

Kommunikation i olika sammanhang. Att lyssna, svara, fråga och berätta samt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter

Beskrivande och förklarande texter för barn och unga med anknytning till traditioner och företeelser i områden där modersmålet talas

Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.

Strategier för skrivande av olika typer av texter. Hur man anpassar texters innehåll till olika mottagare. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar

Modersmålets grundläggande struktur. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel instruktioner och tidningsartiklar, med anknytning till traditioner och företeelser i områden där modersmålet talas.

 Språkliga drag, ord och begrepp i olika typer av texter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback