Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

5 - 6

Stadsparken - Gläntan -Myrorna v 35-43

Förskolan Gläntan, Falun · Senast uppdaterad: 2 september 2022

Veckoplanering för förskolans femårsgrupp med fokus på förskolans mål.
Syfte:

Vi vill att barnen ska:
Känna trygghet och glädje
Vara delaktiga
Känna tillit
Kunna samarbeta
Respektera varandra och varandras olikheter


Vi vill utveckla barnens matematiska förmåga och förståelse för matematiska begrepp.


Vi vill väcka barnens nyfikenhet och utveckla deras kunskap om djur och natur.

Vi vill använda skapande aktiviteter och digitala verktyg som redskap i undervisningen

Metod:

Vi börjar varje grupptillfälle med en samling då vi sjunger " alla är barn är viktiga".


Vi dokumenterar med hjälp av bilder och filmer. Vi har reflektion med barnen efter varje undervisningstillfälle.


 

Tisdag:
Vi arbetar med alla barns lika värde. Vi har samarbetsövningar, moraliska dilemman och bok-diskussion kring William-böckerna från författaren Marie Bosson Rydell och Karin Eriksson.


Onsdag: 
Matematik. Vi har veckans siffra och arbetar med matteburken. Vi har skapande i verkstad.Dans: Grupp 1 och 2 har dans efter vilan i lekhallen. Tränar då mönster, rumsuppfattning, samarbete, riktningar och antal.

Torsdag: 
Vi tar reda på fakta om myror genom att använda barnens kunskaper, böcker och filmer. 

Vi dokumenterar kunskaperna med hjälp av foton och att göra en digitalbok.


Mål:

Vi vill att barnen ska:


Lära sig och känna igen hur siffrorna 0- 10 ser ut,  hur de motsvarar en mängd och hur man skriver dem. 


Kunna se skillnad på de vanligaste geometriska figurerna och kunna namnen på dem.

Förstå begreppet sortera och kunna använda sig av det.

Kunna namnen på de som är med i Myrorna och veta vilka som ibland saknas.

Ha förståelse för att vi är olika men att alla behövs när vi ska samarbeta.

Kunna arbeta med fakta utifrån deras intresse

 

.

 

 

 

 
 Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter