Skolbanken Logo
Skolbanken

Stadsparken-Gläntan-Kattgruppen v.35-43 ht-22

Förskolan Gläntan, Falun · Senast uppdaterad: 26 augusti 2022

Prioriterade undervisningsområden för perioden är matematik och andra artikeln i Barnkonventionen om allas lika värde.

Syfte:
En viktig förutsättning för lärande är att barnen känner sig trygga och respekterade i den grupp de tillhör. Vi uppmärksammar att vi är olika men att det är bra och varför. Hur ska vi vara mot varandra för att alla ska må bra och känna sig delaktiga?

Redan i förskolan läggs grunden för barnens fortsatta matematikundervisning. Eftersom matematik är något som ofta upplevs som svårt och krångligt är det viktigt att barnen redan i förskolan får en syn på matematik som något roligt och lustfyllt. I Kattgruppen fokuserar vi på att uppleva och lära oss siffror, antal och ordning på olika sätt. Vi övar på att använda olika matematiska begrepp.

Metoder:

Varje gång vi träffas börjar vi med sången Alla barn är viktiga. Vi uppmärksammar också vilka som fattas i gruppen.

Med dockor spelar vi upp olika händelser på den påhittade förskolan Tallkotten. På Tallkotten blir det ofta lite tokigt. Någon blir utanför, förstör leken, vill inte hjälpa till. Barnen får komma med förslag på hur de kan göra istället. På det viset går det också att ta upp saker som hänt i Kattgruppen utan att någon känner sig utpekad. När barnen blir oense eller ledsna över något som hänt kan vi reflektera kring hur de löste det på Tallkotten.

Vi gör olika samarbetsövningar.

Vi tittar på filmer på UR.

Vi använder tärningar på olika sätt. Vi räknar prickar och kopplar till bilden av motsvarande siffra. Vi gör olika rörelseövningar efter antalet prickar. Vi kastar och hämtar rätt antal föremål både i skogen och inomhus.

Vi tränar på begreppen lika-olika. Vi samtalar kring varför olika kan vara bra, att vi kan olika saker och att det är ok.

Vi använder siffervästarna i skogen.

Vi tränar på att sortera och klassificera med bland annat logiska block.

 

Mål:

Efter periodens slut vill vi att barnen ska veta vilka som är med i Kattgruppen och att de ska kunna se vilka som fattas.

Vi vill se att vårt arbete kring allas lika värde avspeglar sig i hur de är mot varandra, att de kan dra paralleller till hur det gick på "Tallkotten".

Att de kan känna igen och se siffror i omgivningen.

Att fler har lärt sig att räkna prickar på tärningen.

Påbörjat en förståelse att varje siffra motsvaras av ett antal.

Kunna sortera efter ett kriterium ex. färg eller form.

 

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback