Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Kristallen September 2022

Norrbyskolans förskola, Borås Förskola · Senast uppdaterad: 12 september 2022

På Norrbyskolans förskola arbetas det aktivt med en kunskaps- och barnsyn där det kompetenta barnet står i fokus. Vilket innebär att pedagogerna är ansvariga för att ge barnen förutsättningar att erövra kompetens och uppfylla sin fulla potential. Där ansvaret ligger på pedagogerna att utgå från barns intresse i planeringen av undervisningen men samtidigt utmana barnen till att skapa nya erfarenheter.

 

Aktuell månad: September

Mål från läroplanen:

– "Utbildningen ska ta tillvara barnens egna erfarenheter, behov och det de visar intresse för. Men barnen ska också kontinuerligt utmanas vidare utifrån läroplanen genom att inspireras till nya upptäckter och kunskaper."

Förväntade effekter:

- Pedagogerna dokumenterar barnens visade intresse

- Pedagogerna dokumenterar barnens behov

- Pedagogerna dokumenterar barnens visade erfarenheter

Aktuella fokusord:

Tant, Kompis, Ledsen, Död, Gammal

Nuläge:

- Vi inleder höstterminen med att inventera och dokumentera vart barnen befinner sig. 

Vad har vi observerat under föregående månad?

- Vi har under tidigare termin arbetat med känslor vilket har haft tydliga effekter i barngruppen där de fortfarande sätter ord på känslor i en helt annan utsträckning än tidigare.  

Vad har vi fått syn på i vår analys av våra reflektioner?

- Det har varit svårt att se progressionen i vårt arbete med hjälp av analysen. 

Hur har barnens egna reflektioner tagits tillvara på?

- Inventeras. 

Vart befinner vi oss i relation till våra förväntade effekter?

- .....

Hur går vi vidare?

- ....

Planerad Undervisning:

- Vi inleder med att dokumentera och styra upp vår arbetsorganisation till en start för att det ska finnas en bra grund att stå på. 

- Barnen kommer få ta del av första teatern och få boken, därefter kommer vi lägga vikten vid Elsas död och Elis sorg. 

- Boken tantkompisar och böcker om döden kommer läsas på de planerade lässtunderna under dagen. 

Vem ansvarar för vad?

- Vi kommer att fördela rollerna allt eftersom. Huvudansvaret för sina ansvarsbarn har Amanda och Maryam. 

Förändrande av lärmiljöer?

- I lärmiljöerna finns det en ny processvägg där dokumentationen kommer finnas tillgänglig. Där har inledningsvis funnits bilder på tanter och tanter som är kompisar. Nu tillför vi bilder på övriga fokusord. 

Hur tydliggörs undervisningen med hjälp av AKK?

- Bildstöd och tecken används till fokusorden och finns även uppsatta på processväggen. 

 

Frågor att klistra in för

Reflektion:

Hur kan vi se att barnen tillägnar sig ett lärande? 

Hur har jag som pedagog bidragit till barnens lärande?

Vilka nya frågor/intressen har dykt upp som vi kan ta tillvara på och arbeta vidare med? 

Analys:

Har barnen fått ett ökat lärande inom målområdet? Hur vet vi det? hur kan vi se det? 

Har vi nått våra förväntade effekter? Om inte? Vad beror det på? 

Vad tänker jag om mitt bidrag som pedagog? Vad var lyckosamt? Vad kunde jag gjort annorlunda?


Läroplanskopplingar

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback