Skolbanken Logo
Skolbanken

Kupan/ Kupan Boet Välkommen till nya läsåret 22/23

Förskolan Vallen, Falun · Senast uppdaterad: 26 augusti 2022

Under de första veckorna när vi kommer tillbaka efter sommaren börjar en period där nya barn introduceras in i utbildningen tillsammans med de barn som redan går på förskolan.

Syfte:

Vi ska arbeta för att alla barn, nya och gamla, ska känna sig trygga tillsammans med pedagoger och barnen i barngruppen. 

Metod

I dagens och veckans rutiner ska vi:

 • Använda bildstöd och TAKK vid behov
 • I största möjlighet bibehålla verksamhetens rutiner
 • Planera samlingar utefter teman och barnens intressen

För att ge tid, rum och ro för lek ska vi:

 • Använda oss av valstund för att möjliggöra för barnen att välja aktiviteter utefter barnens intressen. 
 • Använda oss av skärmväggar för att bygga "rum-i-rummen".
 • Vidareutveckla och utmana barnens lek och intressen med nya material, timstockar och timglas. 

Lärmiljön ska göras tillgänglig och inspirerande genom att:

 • Införa skärmväggar för att bygga "rum-i-rummen" 
 • Närvarande och lyhörda pedagoger
 • Bygga upp inbjudande miljöer som inspirerar till lek utifrån barnens intressen och behov. 

Följande aktiviteter ska vi organisera:

 • Arbeta med kroppsuppfattning genom sånger, mäta och jämföra längd och benämna kroppsdelar med hjälp av inlärningsdocka.
 • Språklekar med rim, ramsor, sång, högläsning
 • Arbeta med Snick-och snack-materialet för språklek och känslohantering. 
 • Arbeta med Kompis-böckerna med hjälp av högläsningstjänsten PolyGlutt. Utifrån kompis-böckerna avser vi arbeta med känslor, konflikthantering och vänskapsrelationer. 
 • Utforska djur och natur med hjälp av förstoringsglas och digitala "Pucken" och appen Seek. 

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,

utveckla pedagogiskt innehåll och miljöer som inspirerar till utveckling och lärande och som utmanar och stimulerar barnens intresse och nyfikenhet samt håller kvar deras uppmärksamhet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback