Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

MODSPA02

Plan de curso - español 2

Österåkers gymnasium, Österåker · Senast uppdaterad: 26 augusti 2022

Arbetsområde 1: MI DINERO I detta arbetsområde kommer du att lära dig att: handla och beställa mat och kläder, berätta om det du gillar eller inte gillar; berätta vad du eller någon annan gör på sin fritid; matkultur i Spanien och Latinamerika.

PERIOD: Arbetsområde sträcker sig mellan vecka 34 och vecka 42.

EXAMINATIONSFORMER: Arbetsområde avlutas med prov i:

-          Ordförråd (från vecka 35, 36 och 37) – Se planering.

-          Grammatik – verb i presens indikativ.

-          Skriftlig produktion: Bilda dialog på restaurant samt du ska kunna berätta om någon annan.

-          Läs- och hörförståelse.

MATERIAL: Du ska använda digital bok DIGILÄR spanska 2 för att förbereda detta arbetsområde. Följande del från boken ska du bearbeta färdig: Mi dinero. Det finns också extramaterial tillgänglig i TEAMS. Extramaterial kan användas för att studera grammatik och ordförråd.

 

 

Vecka

Detta ska vi arbeta med respektive vecka:

 

Examinationer/

Inlämningar:

34

·         Introduktion: Mål, planering, arbetssätt, material, examinationer.

 

·         REPETITION

 

 

TEMA: Att kunna prata om sig själv och sitt värld.

·         Ordförråd: Los saludos, los días de la semana, los meses y las estaciones, el tiempo, la fecha, la familia, la escuela, la casa. Klassrumsfraser

·         Grammatik: regelbundna och orregelbundna verb i presens.

 

 

35

TEMA: Beställa på ett café

·         Ordförråd: mat och dryck, café, restaurant, affärer, räkneord.

·         Grammatik: regelbundna verb i presens, substantiv, -er verb, uttryck med tener.

 

 

36

TEMA: Beställa på restaurang

·         Ordförråd: mat och dryck

·         Grammatik: substantiv, verbet estar, genitiv, verbform vid artigt tilltall.

 

·         Förberedd rollspel

 

Förberedd Rollspel

37

ROLLSPEL – Beställa på restaurang

 

TEMA: Mis amigos

Beskriv dig sjjäv och andra, berätta om vad du gör på din fritid

 

·         Ordförråd: frågeord, fritidsintresse, beskrivande ord, namn på djur.

·         Grammatik: Uttrycket Me gusta, adjektiv, verbet decir (säga), poder (kunna)

 

 

38

·         TEMA: mis amigos (fortsättning)

 

 

39

TEMA: Mi cuerpo – Min kropp

Hur du mår och utseende

 mellan muy och mucho• verb i plural• uttryck med ser och estar• uttryck med tener• verben hacer och saber.

·         Ordförråd: beskrivande ord, la ropa.

·         Grammatik: uttryck med ser och estar, uttryck med tener, verben hacer och saber.

 

 

40

TEMA: Mi cuerpo (fortsättning)

 

 

41

·         REPETITION

 

 

42

 

§  Prov i Ordförråd, grammatik

§  Prov i skriftlig produktion.


Läroplanskopplingar

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med fraser och meningar. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I interaktion uttrycker sig eleven enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom använder eleven strategier som i någon mån underlättar och förbättrar interaktionen.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

I interaktion uttrycker sig eleven enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom använder eleven strategier som i viss utsträckning underlättar och förbättrar interaktionen.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven i någon mån varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven i någon mån varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

I interaktion uttrycker sig eleven relativt tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback