Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Snödroppen Karlbergs förskolor 2022/23: Undervisningsplanering v. 35

093381 Förskolan Blåklinten, Stockholm Norra innerstaden · Senast uppdaterad: 7 september 2022

Undervisningsplanering v. 36 Förskola: Blåklinten Avdelning: Snödroppen Ålder: 2-5

 •  
 • Planering 

 • Planering 

 • Vilken förståelse/förmåga/intresse ska barnen få utveckla/lära sig utifrån läroplansmål och vilka begrepp ska de få möta?

 • Vi fortsätter med vänskapsarbete för att gruppen ska känna sig trygg och hemma i vår miljö. 
 • Att ta hand om Barnens stad- (vara rädd om, återbruk)

  

 • Vilka tidigare erfarenheter och kunnande har barnen om det de ska utforska? Hur tar vi reda på det? 

 • Vi jobbar med turtagning samarbete och gemenskap
 • Barnen i staden fortsätter och de delar med sig av sina kunskaper under samtal eller undervisningstillfällen.
 • Vi erbjuder bl.a kulturpromenader, utflykter,

 

 • Vilka rumsliga, materiella, kommunikativa eller sociala förutsättningar ska vi ordna för att barnen ska utveckla/lära den valda förståelsen/förmågan/intresset?

 • Vi ska ge barnen utrymme för tankar och dialoger via mindre grupper.

 • Erbjuda material i alla miljöer, valda efter intressen, förutsättningar och fokusområden.

Vad ska vi vara uppmärksamma på i barnens utforskande och hur ska det dokumenteras tillsammans med barnen? 

Vi uppmärksammar deras utforskande genom att vara en medforskande pedagog. Genom samtal, foto, film, anteckningar.  

 •  

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback