Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Välkommen till en ny termin

Förskolan Härden, Falun · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

Välkommen till Solarna, en barngrupp i åldrarna 4-6 år.

Första tiden koncentrerar vi oss på att skapa en sammanhållning i gruppen och lära känna varandra. Detta gör vi genom att använda oss av tydliggörande pedagogik, fasta rutiner till exempel att vi väntar på varandra, tvättar händerna, lär oss gå i trapporna osv.

 

Tydliga och klara mål, där lek och socialt samspel är en central och viktig del. Vi delar barngruppen i mindre grupper och en tydlighet i miljön och varje rum visar vad barnen kan göra där. Valstunder där barnen väljer rum efter vad de vill göra skapar ett lugn i gruppen.

Vi har samling varje dag där vi går igenom dagen och ser vilka barn som är här och vilka som saknas. I början av terminen fokuseras på att få ihop gruppen genom gruppstärkande lekar och aktiviteter för att skapa trygghetskänsla.

Tydlighet vad gällande rutiner, egna platser vid bordet och kläder. Bildstöd vid samling som går att titta på när man glömmer bort vad som ska ske.

 

Syfte

Varför ska vi jobba med det här?

Vi jobbar med det här för att skapa en trygghet i gruppen.

Hos barnen ser vi ett behov av att lära känna varandra, utforska miljön och få tid att leka och lära. Vi vill att de ska känna sig trygg tillsammans med alla pedagoger och barn. Genom det skapar vi viljan till att våga vilja och lära.

 

Metod

 

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

 

Utelek på gården

 

Härden reflektionstid

9.00 Samling

 

Musik

Grodor

Grupp

Kräftor

9.00 Samling

 

Musik

Kräftor

Grupp

Grodor

 

UTFLYKT

Vi går kl 09.00

Samling ute

 

 

Utelek på gården

 

Hyttan reflektionstid

 

 

10.45-------- Före maten

samling

 

11.00 LUNCH

10.45

FM samling

 

 

11.00 LUNCH

10.45 FMsamling

 

 

11.00 LUNCH

10.45

FM samling

 

 

11.00 LUNCH

10.45

FM samling

 

 

11.00 LUNCH

 

LÄSVILA

Alla uppe

 

 

LÄSVILA

Grodor nere

Kräftor uppe

 

UTELEK

LÄSVILA

Grodor nere

Kräftor uppe

 

UTELEK

LÄSVILA

Grodor nere

Kräftor uppe

 

UTELEK

LÄSVILA

Alla uppe

14.00 Mellanmål

 

Ute/innelek

 

 

14.00 Mellanmål

 

Ute/innelek

14.00 Mellanmål

 

Ute/innelek

14.00 Mellanmål

 

Ute/innelek

14.00 Mellanmål

 

Ute/innelek

 

 

 

 

 

 

Vi har ett tydligt veckoschema med gruppverksamhet, musik, utflykt, tid för valstund och utelek varje dag.

Organisationen syns tydligt i schemat.

Vi har delat barnen i två grupper där de har fått varit med att bestämma namn vilket resulterade i Grodor och Kräftor.

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback