Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Alla årskurser

8G v. 34-39 Teknik, Projekt IoT -Internet of Things

Spånga grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 26 augusti 2022

Att koppla internet till föremål är både läskigt och fantastiskt. Det skapar helt nya förutsättningar för att låta tekniken samverka med oss och underlätta våra liv, men gör oss samtidigt mer sårbara. Under det här projektet ska vi fundera kring fördelarna och riskerna med IoT för att sedan hitta nya användningsområden för detta i vardagen.

 

Detta projekt avser området digitalisering och teknikutveckling i skolans kursplan.

Sammanfattning av uppgiften

Att koppla internet till föremål är både läskigt och fantastiskt. Det skapar helt nya förutsättningar för att låta tekniken samverka med oss och underlätta våra liv, men gör oss samtidigt mer sårbara. Under det här projektet ska vi fundera kring fördelarna och riskerna med IoT för att sedan hitta nya användningsområden för detta i vardagen.

Arbetsprocessen är uppdelat i följande moment:
• Ta reda på fakta om IoT, diskutera fördelar och nackdelar/risker.
• Hitta på en ny produkt eller utveckla en befintlig produkt som använder IoT. Du ska även utforma en tillhörande app.

Arbetsplanering

Det är viktigt att du under varje lektion hinner färdigt med dagens moment! Är du borta en lektion så blir läxan att ta igen det moment som du missat (så gott det går förstås). Se lektionsplaneringen i Teams!

Bedömning och inlämning

Arbetet redovisas genom en inlämning där du beskriver din IOT-pryl samt tillhörande app  (se elevexempel). Bedömning sker även löpande under lektionerna.

Syfte och mål

Att utveckla tekniskt kunnande och teknisk medvetenhet för ökad förmåga att orientera sig och agera i en teknikintensiv värld.

Att kunna diskutera om säkerhet samt IoT (Internet of things)/Digitaliseringens roll i samhället:

Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och sårbarhet.

Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har

möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.


Läroplanskopplingar

kunskaper om tekniska lösningar och hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion, och

förmåga att genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten.

Internet och några andra globala tekniska system samt deras fördelar, risker och begränsningar.

Hur komponenter och delsystem benämns och samverkar inom tekniska system, till exempel informations- och kommunikationsteknik och transportsystem.

Tekniska lösningar för styrning och reglering med hjälp av elektronik och olika typer av sensorer. Hur tekniska lösningar som utnyttjar elektronik kan programmeras. Begrepp som används i samband med detta.

Matriser i planeringen
Projekt IoT -Internet of Things
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback