Skolbanken Logo
Skolbanken

Grovplanering

Förskolan Zinkstigen, Falun · Senast uppdaterad: 26 augusti 2022

En planering för höstterminen 2022. Detta är ett "levande dokument" som kommer att ändras under läsårets gång.

Grovplanering Hatten 

Syfte   

Skapa trygghet i barngruppen, till både vuxna och barn. Vi har valt att ha gemensamt tema i huset, naturkunskap, där vi kan få in mycket av barnens intressen. De intressen vi främst uppfattat just nu är djur, insekter och fordon. Naturkunskap är ett brett område där vi kan anpassa vad vi gör i grupperna efter barnens intressen och förmågor kopplat till läroplanen. 

Detta för att de ska få lust att lära och trivas på förskolan, samt för att öka barnens kunskaper kring naturkunskap. 

Vi kommer också jobba med bokpåsen. Där ett barn i veckan ur varje grupp får ta med sig 1-2 böcker hemifrån som vi läser i grupperna. 

En annan sak som vi  kommer jobba med är tecken som stöd. Detta kommer ske genom att vi jobbar med  "veckans tecken" och "veckans sång". Vi kommer jobba med samma tecken och sånger i 2 veckors tid, innan vi byter. 

Metod

Måndag:

Fm: Ute på gården efter frukost. Mini-röris med Kronan.

Em: Innelek

Tisdag, Onsdag Torsdag: 

Fm: Start ute efter frukost. Sedan gruppverksamhet fram till samlingen (10:45) innan lunch (11:15). 

Em: Innelek

 

Fredag:

Fm: Ute på gården efter frukost. Mini-röris med Kronan! 

Em: Innelek

 

 

-Hur ska vi göra för att nå prioriterade Lpfö mål? 

Vi ska sträva efter att ge barnen den tiden de behöver för att bli självständiga i de olika dagliga rutinerna på förskolan. Exempelvis klä av/på sig själv, sköta toalettbesöken eller blöjbyten själv m.m. Också uppmuntra barnen att ta hjälp av varandra. 

För att barnen ska få tid till ro och lek delar vi in oss i bestämda grupper på tis-tors förmiddagar där vi jobbar med projekt eller teman. Övriga dagar och tider under veckan delar vi in oss i rum för att skapa lugn. 

Vi kommer under terminens början observera alla barnen i barngruppen efter deras intressen och behov och utforma vår miljö utifrån detta. Vi pedagoger ska också sträva efter att vara "ja-sägare" och lyssna in barnens här-och-nu intressen för att ge de möjlighet till eget inflytande under dagen. 


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback