Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

6

Engelska- Champ 6 Chapter 1-3

Kästaskolan, Huddinge · Senast uppdaterad: 26 augusti 2022

Vi kommer i år att utgå från läromedlet Champ 6. Utöver det kommer vi att arbeta med mycket annat för att utveckla förmågorna att läsa, lyssna, tala och skriva. Champ är kopplat till Bingel och Övningsmästaren och där kan man träna ytterligare på aktuella ord och fraser.

Planering av Chapter 1-3 i Champ 6.
Vi läser, lyssnar och arbetar gemensamt i skolan med texterna. 

Eleverna arbetar med olika övningar enskilt, i par eller i grupp. 

Du visar dina kunskaper genom att vara aktiv under lektionstid; samtalar, ställer frågor, svarar på frågor, läser, skriver..., samt i löpande kunskapskontroller.
 

Öva extra: 

www.ovningsmastaren.se (Ingen inloggning krävs)

www.bingel.se  (Eleven har egna inloggningsuppgifter)

Chapter 1 A: Down the falls (regelbundna verb i preteritum, uttal av ändelsen -ed)
Chapter 1 B: The end of the beginning (oregelbundna verb i preteritum)

Chapter 2 A: Good to know (useful phrases, presens)
Chapter 2 B: More to know (some/any)

Chapter 3 A: A long ride (perfekt-form)
Chapter 3 B: NYC and LA (repetition av kap 1-2)

Repetition och diagnos efter de 3 första kapitlen

Exempel på hur vi arbetar:
Att lyssna:
 • försöka uppfatta eller söka viktig information
 • ta hjälp av det du förstår och ignorera det du inte förstår
 • sammanfatta med frågorna Vilka? Var? Vad? När? Varför?
Att läsa:
 • titta på texten (rubriker, bilder, bildtexter mm.)
 • försöka uppfatta och hitta den röda tråden
 • ta hjälp av sammanhanget
 • dra slutsatser
Att tala:
 • säga efter
 • svara på frågor
 • visa ( använda kroppspråk, rita....)
 • beskriva/förklara ord
Att skriva:
 • skriva av
 • svara på frågor genom att använda frågans ord
 • använda en synonym
 • använda hjälpmedel (ordlista, översättningstjänst) Genom att följa hur du deltar i lektionsarbetet och hur du kan genomföra de olika uppgifterna kommer jag att bedöma din förmåga att:
 • förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen
 • förstå enkel, tydligt talad engelska i lugnt tempo
 • på ett enkelt och begripligt sätt kunna skriva fraser och meningar
 • muntlig kunna formulera dig med ord och fraser
 • använda dig av strategier för att förstå eller uttrycka dig

Läroplanskopplingar

förståelse av engelska i tal och skrift,

förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

förståelse av kulturella och sociala förhållanden i olika sammanhang och områden där engelska används.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback