Skolbanken Logo
Skolbanken

Norrgården - Mall Team Runn Välkommen till nya läsåret 22/23

Förskolan Vika, Falun · Senast uppdaterad: 1 augusti 2023

Under de första veckorna när vi kommer tillbaka efter sommaren börjar en period där nya barn introduceras in i utbildningen tillsammans med de barn som redan går på förskolan.

Syfte:

Vi ska arbeta för att alla barn, nya och gamla, ska känna sig trygga tillsammans med pedagoger och barnen i barngruppen. 

Metod

I dagens och veckans rutiner ska vi:

  • Använda bildstöd och TAKK vid behov
  • Vara närvarande
  • Diskutera rutiner och förhållningssätt fortlöpande med barnen. Både spontant och planerat i tex en samling.

För att ge tid, rum och ro för lek ska vi:

  • Planerade spontana stunder för fri lek
  • Stunder då vi jobbar i mindre grupper för att skapa lugn

Lärmiljön ska göras tillgänglig och inspirerande genom att:

  • Vi tänker inte ändra våran lärmiljö just nu då vi ännu inte har hunnit se barnens behov och intressen. Vid behov kommer vi att göra ändringar. 
  • Vi väljer att ha ett begränsat antal saker framme, men har leksaker och aktiviteter vi plockar fram. Detta bidrar till ett lugn på avdelningen då det inte blir för mycket saker 

Följande aktiviteter ska vi organisera:

  • Vi organiserar för att samarbetet mellan oss i röda huset ska fungera.
  • Vi ska lära barnen de dagliga rutinerna.
  • Vi ska jobba både alla tillsammans och i mindre grupper för att gruppen ska finna trygghet och lugn både inne och ute. 

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,

utveckla pedagogiskt innehåll och miljöer som inspirerar till utveckling och lärande och som utmanar och stimulerar barnens intresse och nyfikenhet samt håller kvar deras uppmärksamhet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback