Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Samhällskunskap 22/23 åk 6

Örbyhus skola F-6, Tierp · Senast uppdaterad: 26 augusti 2022

I samhällskunskap kommer eleverna arbeta med följande moment under läsåret 22/23.

Grovplanering Samhällskunskap åk 6 

Centralt innehåll lgr22 

Valet: 

 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Hur individer och grupper kan påverka beslut, genom att rösta i allmänna val och till exempel genom elevråd i skolan eller genom att skapa opinion i sociala medier. 

 • Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska val och partier i Sverige. Skiljelinjer i några aktuella politiska frågor. 

Lag och rätt: 

 • Samhällets behov av lagstiftning samt några olika lagar och påföljder. Kriminalitet och möjliga konsekvenser för individ och samhälle. 

Ekonomi: 

 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion. 

 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, regioner och stat använder skattemedel till. 

 • Exempel på skilda ekonomiska och sociala villkor för barn, i Sverige och i olika delar av världen. 

 

Arbetssätt och undervisning 

Se nedan. 

Visa vad du lärt dig - bedömning 

Valet: 

 • Enskilt och gemensamt arbete där du visar dina kunskaper om politiska partier, hur ett val går till samt hur riksdag och regering arbetar 

 • Genom att du ger exempel på en demokratisk beslutsprocess 

 • Genom att du deltar i en politisk debatt, där du framför dina åsikter 

 • Genom ett skriftligt test där du förklarar aktuella begrepp 

Lag och rätt: 

 • Enskilt och gemensamt arbete där du visar dina kunskaper om lagstiftning, några olika lagar samt påföljder.  

Ekonomi: 

 • Enskilt och gemensamt arbete där du visar dina kunskaper om vad skattemedel används till, relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion samt exempel på skilda ekonomiska och sociala villkor för barn i Sverige och i andra delar av världen.  

 

Bedömning sker i förhållande till kunskapskraven i samhällskunskap.  


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter