Skolbanken Logo
Skolbanken

Safiren planering HT22

Förskolan Tingsvägen, Falun · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

Under höstterminen 2022 ska Tingsvägen arbeta med temat sagor. Vi kommer att arbeta med texter och berättelser i olika former för att stimulera barnen till att väcka nyfikenheten och intresset för berättelser.

Pedagogisk planering 

 

Mål & syfte 

AVDELNINGARNA SKRIVER SJÄLVA MÅL OCH SYFTE. (VARFÖR HAR VI VALT DETTA TEMA? VAD VILL VI UPPNÅ MED DETTA TEMA?) 

 
 

Genomförande 

AVDELNINGARNA SKRIVER SJÄLVA METOD FÖR GENOMFÖRANDE.  HUR SKA DAGENS OCH VECKANS RUTINER ORGANISERAS?)

 

 
 

Dokumentation 
Utveckling och process dokumenterar vi pedagoger via lärloggarna på gruppnivå samt individnivå. 
Vi dokumenterar med hjälp av foto, film, barnens verk och med anteckningar. 

 
 

Ansvar 
Arbetslaget ansvarar gemensamt för planeringen och upplägg.  

 

 

Uppföljning 

Arbetslaget gör kontinuerligt uppföljning genom unikums reflektioner och analyser. 

 

Exempel på fler underrubriker som man kan lägga till eller väva in i de andra underrubrikerna?

Hur ska vi göra för att nå prioriterade Lpfö mål?

När har vi nått målen?

Vad önskar vi att barnen kan/gör/förstår med höstens tema?

Hur ska vi göra lärmiljön tillgänglig och inspirerande?

Hur ska vi tydliggöra målen och skapa inflytande för barn och vårdnadshavare?

Hur ska vi göra lärmiljön tillgänglig och inspirerande?

 

 

Vilka målstyrda aktiviteter ska vi organisera? Vem/Vilka ska göra vad och när?


Läroplanskopplingar

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback