Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

1

Bokstavsarbete och ordbilder

Ekkälleskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 15 augusti 2023

För att kunna läsa ord och korta meningar måste du kunna koppla bokstav till bokstavsljud. Du kommer få lära dig vilka bokstäver vi har, vad de heter samt hur varje bokstav låter. Du ska lära dig sambandet mellan bokstav och bokstavsljud samt lära dig hur man kan ljuda ihop bokstäver till enkla ord och korta meningar. Du kommer få lära dig känna igen högfrekventa ord.

Undervisning 

 

● Vi kommer att arbeta med en bokstav i veckan. Vi kommer gå igenom hur bokstaven ser ut, hur den formas och hur den låter. Vi kommer titta på bokstavståget från skolplus. Vi kommer gemensamt prata om ord med bokstaven (gemensam ljudanalys).

● Du kommer träna på att forma bokstaven, arbeta i din bokstavsbok, skriva ord/meningar på din lärplatta samt arbeta med bokstavståget i appen skolplus.

● Vi kommer tillsammans, i par och enskilt träna på att ljuda ihop bokstäver vi arbetat med.

● Vi kommer arbeta med nya ordbilder varje vecka. Du kommer få träna på ordbilderna på olika sätt, utomhus och inomhus.

● Du kommer att få skriva ord, meningar och texter på din lärplatta (ASL). Du kommer skriva i appen NE författa, som har ljudsyntes. Du kommer få skriva och skapa texter i par, enskilt och tillsammans i helklass.

● Du kommer få arbeta i apparna skolplus, bokstavslek, läs och förstå m.m.

 

Bedömningsformer 

  • Efter avslutat arbetsområdet har du visat att du muntligt kan namnge alla bokstäver och koppla
  • bokstaven till rätt ljud.
  • Vi bedömer dina kunskaper efter skolverkets bedömningsstöd åk 1.
  • Vi bedömer dina kunskaper löpande under lektionerna.
  • Du bedöms utifrån hur du aktivt deltar i lektionen genom att räcka upp handen och diskuterar.

 


Läroplanskopplingar

Gemensam och enskild läsning. Sambandet mellan ljud och bokstav. Strategier för att avkoda, förstå och tolka ord, begrepp och texter.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Eleven läser meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt. Eleven återger och kommenterar någon del av innehållet och visar begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor uppmärksammar eleven när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv. I samtal om texter som eleven lyssnat till för eleven enkla resonemang om texternas tydligt framträdande innehåll och jämför detta med egna erfarenheter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback