Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla årskurser

Engelska åk 7

Rålambshovsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 26 augusti 2022

Our first work unit is about ANIMALS, critters and creatures from around the world. We will also read about animals in literature and discuss animal rights. In our second work unit we will shift focus to the continent of Australia and learn about its people, culture and wildlife. Period vecka 34 -51 2022 Läxor publiceras löpande här under Uppgifter

Centralt innehåll

·       Aktuella och elever bekanta ämnesområden

·       Åsikter, känslor, erfarenheter och etiska frågor

·       Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, även i jämförelse med egna erfarenheter.

 

Grammatiska strukturer

·       Ta tema på verb

·       Oregelbundna verb

·       s på verbet i presens

·       Skillnaden mellan a och an

·       Apostrofer

·       Adjektivets komparation

·       Regelbunden och oregelbunden pluralbildning av substantivArbetssätt

·       Läsa och lyssna på texter från olika medier

·       Muntliga övningar där eleverna tränar på att diskutera och uttrycka åsikter

·       Filmer och sånger


Examination

·       Hörförståelse + läsförståelse vecka 45 – dessa går inte att plugga till

·       Skrivuppgifter

·       Skriftliga läxförhör (glosor + verb)

·       Den muntliga förmågan bedöms kontinuerligt under lektionstid. Vi kommer även att ha gruppdiskussioner som spelas in.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback