Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

2 - 3

Veckans utelekar - Kajutan årskurs 2

Aspenässkolan, Lerum · Senast uppdaterad: 26 augusti 2022

Under utevistelsen innan och efter mellanmålet kommer vi att erbjuda lekar med syfte att främja rörelseglädje och öva samarbete. Detta arbetsområde syftar senare till att eleverna själva initierar och ansvarar att leda lekarna.

 

Område/tema: Veckans utelekar

Årskurs: Kajutan årskurs 2


Vad handlar 

området/temat om? 

Syftet med arbetet - kort beskrivning.

Under utevistelsen innan och efter mellanmålet kommer vi att erbjuda lekar med syfte att främja rörelseglädje och öva samarbete. Detta arbetsområde syftar senare till att eleverna själva initierar och ansvarar att leda lekarna. 

Lärandemål
Syfte + centralt innehåll = lärandemål


Mål som avgränsar 

arbetsområdet och är lätta att förstå för eleverna.

Du som elev kommer genom dessa lektillfällen få möjlighet att: 


- Samarbeta i olika lekar tillsammans med andra elever. 

- Lära känna och skapa nya kamratrelationer i årskurs 2. 

- Planera och hålla i veckans utelekar. 

Undervisning 

Hur skall vi arbeta? 

Undervisningsaktiviteter:
Vi lärare kommer att....

Erbjuda olika lekar varje vecka, ibland nya och ibland lekar som har varit på idrottslektionerna. 


Läraktiviteter…
Du som elev ska få..

  • Möjlighet att delta och lära dig nya lekar utomhus. 

  • Möjlighet att få hålla och planera olika lekar utomhus. 

Utvärdering 

Hur skall eleverna visa vad de lärt oss?

Du kommer att få visa vad du kan genom att:

 

* Förklara och följa regler i olika lekar som vi har lekt på fritids, raster och idrott.

* Tillsammans med en lärare utvärdera när man hållit i en lek.


Formativ bedömning 

Planera för kontrollstationer. Hur ska vi se kontinuerligt se elevernas utveckling och lärande?

Vi kommer att följa elevernas lärandet
genom utvärderingstillfällen som:

- Fritidssamlingar

- Observationer under aktivitetens gång.

- Observationer om eleverna väljer att självmant styra upp och delta i lekar.

Koppling till läroplan 

Centralt innehåll 


 ● Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

  • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

  • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.Ansvariga lärare 

Karin, Maria, Hanna och Monika

Tidsplaneringen 

Vilka tillfällen kommer vi att arbeta på?

Samtliga tillfällen utomhus både innan och efter mellanmålet, till en början under höstterminen. Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter