Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

MATTE statistik 14e Period 1 LÅ 22/23 Läroverket

Läroverket, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 26 augusti 2022

Vi kommer att repetera statistik vecka 34-37 i samband med valet.

 KLICKA PÅ BILDEN

När du har arbetat med området STATISTIK ska du kunna:

 • Läsa av och tolka stapeldiagram, linjediagram och cirkeldiagram
 • Rita och redovisa fakta i ett diagram
 • Räkna ut medelvärde
 • Räkna ut median
 • Bestämma typvärde
 • Räkna ut variationsbredd

 

KLICKA PÅ BILDEN

 

 

Bedömning - vilka kunskapskrav kommer att bedömas?


Metod

 • Hur väl metoden är anpassad till uppgiften/situationen
 • Hur väl du genomför metoder och beräkningar
 • Hur utvecklingsbara dina metoder är
 • Hur väl du hanterar olika hjälpmedel 

Begrepp

 • Hur väl du använder olika begrepp
 • Kvaliteten på dina beskrivningar av olika matematiska begrepp och hur du  då använder olika uttrycksformer
 • I vilken grad du visar kunskap om relationer och samband mellan olika matematiska begrepp

Resonemang

 • I vilken grad du ställer och besvarar frågor med matematiskt innehåll
 • I vilken grad du följer, framför och bemöter matematiska resonemang
 • Kvaliteten på dina matematiska resonemang (motiveringar och argumentationer)

Kommunikation

 • Kvaliteten på dina beskrivningar och redogörelser både muntligt och skriftligt
 • Hur väl du  använder matematikens uttrycksformer 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Matteuppgift - RESFEBER