Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

4

Demokrati åk 4 Puls SO

Stenhammarskolan 4-6, Flen · Senast uppdaterad: 26 augusti 2022

Vi ska lära oss om vad demokrati och diktatur är. Om hur demokratiska beslut fattas, vilka som fattar beslut och hur man kan påverka politiska beslut. Vi ska också lära oss mer om hur klassråd och elevråd fungerar.

Vi kommer till stor del utgå från boken "Puls SO åk 4"

I det här området lär vi oss om: 

  • vad demokrati och diktatur är
  • hur demokratiska beslut fattas
  • hur klassråd och elevråd fungerar
  • hur människor i världen har kämpat för demokrati

Hur vi lär oss:

  • Vi ser pedagogiska filmer.
  • Eleverna kommer att få diskutera och ta ställning i elevnära samhällsfrågor.
  • Eleverna kommer att lära sig hur det politiska systemet är uppbyggt i Sverige samt få lära sig hur det fungerar på andra platser i världen. 
  • Eleverna kommer att få lära sig hur man som individ kan påverka politiska beslut samt vad vi har för politiska aktörer i Sverige.

 

Bedömning: 

  • Diskussioner 
  • Korta skriftliga/muntliga frågor

Läroplanskopplingar

kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser samt om mänskliga rättigheter,

kunskaper om sociala, ekonomiska, politiska, rättsliga och mediala förhållanden och strukturer i samhället, och

förmåga att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv och kritiskt granska hur de framställs i olika källor.

Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Hur individer och grupper kan påverka beslut, genom att rösta i allmänna val och till exempel genom elevråd i skolan eller genom att skapa opinion i sociala medier.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback