Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Taluppfattning och tals användning åk 7 (23)

Maja Beskowskolan, Umeå · Senast uppdaterad: 27 augusti 2023

Planering för kapitel 1 i Matematik X för åk 7. Eleverna får ut en preliminär läsårsplanering i deras ma-klassrum i google.drive.

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder (Problemlösning)

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp (Begrepp)

 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter (Metod)

 • föra och följa matematiska resonemang (Resonemang)

 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser (kommunikation)

 

Centralt innehåll enligt kursplanen

 • Rationella tal och deras egenskaper samt deras användning  i vardagliga situationer.
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkningar, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar 

Problemlösning 

 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
 • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.

 

Mål för arbetsområdet

I detta arbetsområde kommer du få lära dig om:

 • Naturliga tal och talsystemets uppbyggnad.
 • De fyra räknesätten och prioriteringsregler när räknesätten kombineras.
 • Beräkningar med både positiva och negativa heltal.
 • Beräkningar med rationella tal, bråk och decimaltal.
 • Multiplikation och division med stora och små tal
 • Avrundning och överslagsräkning

Läromedlets hemsida: http://www.matematikxyz.com/

Arbetsformer och bedömning

För att uppnå målen kommer genomgångar av olika moment att hållas, tid för enskild räkning av uppgifterna i boken. På lektionerna kommer olika begrepp och lösningsmetoder diskuteras, både i större och mindre grupper. Läxor kan komma att ges. Området kommer bedömas bl.a. löpande under lektionstid, muntliga diskussioner i grupp och enskilt med lärare, samt prov.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Matematik - bedömningsmatris
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback