Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

5

Biologi - artbestämning

Byskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 27 augusti 2022

Som en fortsättning på vårterminens temaarbete om Sveriges ekosystem inleds läsåret med ett kort temaarbete i biologi. Under temaarbetet kommer du att lära dig mer om artbestämning och bestämningsnycklar.

Övergripande mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv.
 • Kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande.

Innehåll

Genom olika arbetssätt kommer du att lära dig mer om:

 • artbestämning
 • bestämningsnycklar

Elevinflytande

Efter presentation av arbetsområdets innehåll fick elverna komma med idéer och förslag på hur de ville arbeta med området samt hur de ville presentera arbetsuppgifter och bli bedömda. Ett av elevernas önskemål var grupparbeten. Många elever ville även spela Kahoot, ha genomgångar och titta på film. Läraren planerade sedan arbetsområdet och kom fram till följande arbetssätt.  

Arbetssätt

Del 1. Systematiska undersökningar

Eleverna ska få möjlighet att lära sig mer om systematiska undersökningar genom att lära sig att använda och göra egna enkla bestämningsnycklar. Eleverna kommer först att få träna på att göra olika bestämningsnycklar och därefter plocka och pressa löv som sedan ska ingå i en egen bestämningsnyckel. 

Del 2. Film, genomgångar och spel
För att få förståelse för biologins begrepp och förklaringsmodeller kommer eleverna att ha genomgångar samt arbeta med faktauppgifter enskilt eller med den som sitter bredvid. De kommer att titta på filmer samt läsa/lyssna på faktatexter. 

Del 3. Presentera kunskap de systematiska undersökningarna och begreppen som du lärt dig
Genom att du i slutet av arbetet gör en egen bestämningsnyckel med dina pressade löv kommer du att få möjlighet att visa att du lärt dig göra en systematisk undersökning samt att hantera och använda olika biologiska begrepp. 

Bedömning

Kunskapskrav:

Du visar grundläggande kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller. Med vissa användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver du enkla biologiska samband i naturen.

 

Du ska kunna:

 • Använda passande biologiska begrepp.
 • Göra en systematisk undersökning
 • Artbestämma några svenska arter inom växt- och/eller djurlivet.

  Du bedöms genom:
 • Samtal och diskussioner
 • Olika arbetsuppgifter och den avslutande avslutningsuppgiften med din bestämningsnyckel

IKT

Eleverna kommer att göra vissa uppgifter digitalt och då använda Classroom och sin Drive. Eleverna kommer även få möjlighet att genomföra lektioner på Binogi och få möjlighet att repetera och/eller fördjupa sina kunskaper genom att använda material så som ljudfiler och filmer som finns länkade på Classroom. 

 

Dokumentation/Utvärdering:

Arbetet dokumenteras:

 • Olika arbetsblad som sätts in i din pärm.
 • Din bestämningsnyckel. 

Utvärdering sker delvis löpande under arbetets gång men även efter avslutat temaarbete.


Läroplanskopplingar

kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och människokroppen,

förmåga att genomföra systematiska undersökningar i biologi.

Hur djur, växter och svampar kan identifieras och grupperas på ett systematiskt sätt, samt namn på några vanligt förekommande arter.

Fältstudier och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller.

Några upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback