Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild, Svenska som andraspråk, SO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

3

Demokrati och valet 2022

Norrgärdsskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 29 augusti 2022

Vad är demokrati egentligen? Vad innebär det i vår vardag? Vem bestämmer i Sverige egentligen? Hur går det till att rösta? Vem kan man rösta på?

Målet med undervisningen

Du ska:

  • kunna förklara vad demokrati är och hur det kan synas i vår vardag
  • ha kännedom om hur Sverige styrs och något om de politiska partierna
  • delta i diskussioner

 

Se syfte och kunskapskrav nedanför

                                                                                                     

Undervisning

Vi kommer att arbeta med detta arbetsområde inför valet.

Under arbetet kommer du att:

  • få lyssna på genomgångar
  • se på filmer och läsa in läroboken 
  • delta i diskussioner
  • göra ett kort grupparbete samt redovisa detta
  • rösta i "klassens val" samt räkna och sammanställa rösterna

 

Bedömning 

I det dagliga arbetet kommer jag att bedöma din förmåga att:

 

  • kunna förklara begreppet demokrati och ge exempel på det i vår vardag och i samhället
  • delta i diskussioner

Läroplanskopplingar

förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser samt om mänskliga rättigheter,

Grundläggande demokratiska principer. Vad åsikts- och yttrandefrihet samt majoritetsprincipen kan innebära i skolan och i samhället.

Eleven visar grundläggande kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter.

Eleven skriver enkla texter med läslig handstil och med digitala verktyg. I texterna använder eleven stor bokstav, punkt och frågetecken samt kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Eleven visar grundläggande kunskaper om geografiska och historiska förhållanden, samhällsförhållanden och religiösa traditioner. Eleven beskriver likheter och skillnader samt orsaker och konsekvenser i sammanhang som är relevanta för ämnena. Eleven samtalar om människors livsfrågor och levnadsvillkor samt om miljöfrågor och andra samhällsfrågor ur olika perspektiv.

Eleven använder begrepp, metoder och verktyg från de samhällsorienterande ämnena.

Matriser i planeringen
Demokrati och valet 2022
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback