Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

4 - 6

Magic år 5 - text 2 South Africa

Forssaängskolan F-6, Borlänge · Senast uppdaterad: 27 augusti 2022

I det här området kommer du lära dig lite om hur det fungerar i ett land där man pratar engelska och vad som skiljer sig från vårt land. Du kommer få söka fakta om något som intresserar dig om Sydafrika.

Undervisningens mål

När du har arbetat med det här området ska du:

  • kunna berätta lite om ett engelsktalande land, i det här fallet Sydafrika.
  • kunna skriva en kortare text utifrån fakta du sökt på internet
  • kunna hålla en kortare muntlig presentation om ditt arbete

 

Viktiga ord och begrepp som du ska kunna förstå och använda:

De nya ord och fraser som du som individ utifrån din kunskapsnivå behöver lära dig för att utföra uppgiften.
Läxorden och meningarna.
Adjektiv i form av jämförande-ord.
Verbet have/has.

 

 

 

Bedömning

Undervisning

För att du ska lära dig så mycket som möjligt om detta kommer vi att:

  • ha gemensamma genomgångar
  • diskutera
  • se filmer
  • arbeta med olika uppgifter kopplade till arbetsområdet
  • läsa texter

 

Filmer

DET HÄR ÄR MITT LAND: Sydafrika - Engelskt tal (sliplay.se)

Hälsningar från Afrika : En spännande dag i skolan (sliplay.se)

Radiopodd: My Secret Land : James and Kwenzi (sliplay.se)

Uppdrag skolväg: Luniko i Sydafrika | UR Play

The Grammar Company : Comparative adjectives (sliplay.se)

 

Planeringen kan komma att uppdateras under arbetsområdets gång.


Läroplanskopplingar

förståelse av engelska i tal och skrift,

förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift,

förståelse av kulturella och sociala förhållanden i olika sammanhang och områden där engelska används.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används, även i jämförelse med egna erfarenheter och kunskaper. Engelskans utbredning i världen.

Tydligt talad engelska och enkla texter som är instruerande, beskrivande och kontaktskapande, från olika medier.

Sökning av enkel information i ett avgränsat urval av muntliga och skriftliga källor av olika slag för användning i egen produktion och interaktion.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Bearbetning av egna muntliga och skriftliga framställningar för att förtydliga och anpassa kommunikationen efter syfte och mottagare.

Matriser i planeringen
Betygskriterier för ämnet engelska i slutet av åk 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback