Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

7 - 9

Idrott och Hälsa 09b Ht 2022

Lerbäckskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 29 augusti 2022

Rörelse och hälsofrämjande levnadsvanor är grundläggande för människors väl­befinnande. Positiva upplevelser av idrott har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva genom livet. Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar all­sidiga rörelseförmågor och alla elever genom undervisningen ska ges förutsättningar att utveckla goda levnadsvanor i syfte att kunna påverka sin hälsa genom livet.

Vad 

Detta kommer du att lära dig om:

 • Komplexa rörelser i lekar, spel, idrotter och andra rörelseaktiviteter, inom­hus och utomhus.

 • Olika former av dans samt skapande av rörelse till mu­sik, takt och rytm.

 • Träningslära: konditionsträning, koordinationsträning, styrketräning och rör­lighetsträning utifrån olika ändamål och individuella behov.

 • Olika verktyg, däribland digitala för att planera, genomföra och värdera rörelse­aktiviteter.

 • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel såväl med som utan stöd av digitala verktyg.

 • Planering och genomförande av olika aktiviteter utifrån hur de påverkar olika aspekter av fysisk förmåga och olika aspekter av hälsa.

 • Samtal om upplevelser av olika aktiviteter och värdering av hur de påverkar olika aspekter av fysisk förmåga och olika aspekter av hälsa.

 • Förebyggande av skador genom allsidig träning, anpassning av belastning och tekniker för rörelseutföranden.

 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med olika aktiviteter.

 

På detta sätt kommer vi att arbeta:

Vi inleder terminen med konditionstema där vi arbetar med att ta pulsen och reflektera kring vår anstränging med hjälp av Borgskalan. Efter varje pulsträning kommer vi utvärdera aktiviteten utifrån inre och yttre förutsättningar som sedan sammanfattas i ett inlämningsuppgift. 

Vi tränar kartan med kartpromenader och tar hjälp av digitala vertyg när vi tränar orientering. Här kommer vi också orientera i stadsmiljö och på St.Hans backar inför den slutgiltiga orienteringen i Skrylle. 

Vi sätter egna mål i gymnastiken och kommer därför jobba utifrån våra egna förutsättningar då vi går in i gymnastiktemat. Här arbetar vi med kroppskontroll, balans, koordination, teknik och styrka genom redskap så som matta, ringar, räck och plint. 

I grupper kommer vi träna på att sätta ihop egna danser utifrån vald musik och möjlighet att ta hjälp med rörelser från varandra, lärare och tex. Youtube samt TikTok.

Vi  kommer kontinuerligt under terminen prova på olika lekar, spel och idrotter såväl inomhus som utomhus då vi också tränar på att samarbeta och följa regler i olika aktiviteterna.

 

Bedömning


Dessa är bedömningsformerna:

 • Visa upp dina förmågor och kunskaper kontinuerligt under lektionerna.

 • Redovisa konditionstemat genom en sammanfattande inlämningsuppgift i Classroom

 • Redovisa danser och gymnastikmoment via inlämnade filmer på classroom alternativt att du redovisar dessa förmågor för oss lärare.

 • Orienteringsexamination i Skrylle

Detta bedöms:

 • Komplexa rörelser i olika fysiska sammanhang
 • Genomförande av aktiviteter utifrån olika förhållanden och miljöer.
 • Värdering av hur olika aktiviteter och andra faktorer påverkar den egna och andras fysiska förmåga och hälsa.
 • Förebyggande av risker i samband med olika aktiviteter.
 • Rörelseförmågan i förhållande till takt och rytm
 • Rörelseförmågan i gymnastiken, så som balans, styrka, teknik, kraftinsats och kroppskontroll

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Terminsplanering Idrott och Hälsa