Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

1 - 3

Bild åk 1-3

Ugglums skola F-4, Partille · Senast uppdaterad: 8 september 2022

"Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet." -Lgr22

Arbetssätt

Det här kommer vi att arbeta med:

Teckning

Måleri

Sagobilder

Illustrationer till berättelser

Förgrund och bakgrund

Konstruktion

Modellering

Kollage

Arbeta med olika element som bygger upp form och yta

Fotografering

Digitalt arbete med bilder

Samtida bilder -Vad bilderna berättar (dokumentära bilder/konstbilder)

Historiska bilder -Vad bilderna berättar (dokumentära bilder/konstbilder)

Överföring av bilder med hjälp av digitala verktyg

Etik vid framställning av bilder

Etik vid användning av bilder

Normer och stereotyper

 

Syfte:

Eleverna ska:

 

- få erfarenheter av visuell kultur i form av film, fotografi, design, konst, arkitektur och miljöer

- ges möjligheter att framställa egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer

- ska uppmuntras att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt

- utveckla förståelse för hur bildbudskap utformas i olika medier


Läroplanskopplingar

förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material,

förmåga att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt utifrån syftet med bildarbetet, och

förmåga att analysera samtida och historiska bilders innehåll, uttryck och funktioner.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter