Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

1 - 3

Musik åk 1-3

Ugglums skola F-4, Partille · Senast uppdaterad: 8 september 2022

Musik är “en viktig del i människors sociala gemenskap och har betydelse för individens identitetsutveckling. Kunskaper i och om musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv.” - Lgr22

Arbetssätt

Det här kommer vi att arbeta med:

 

Sjunga och spela i olika former (unison sång, kanon och växelsång)

Röstens variation för musikaliska uttryck

Musik som knyter an till elevens vardagliga sammanhang

Musik som knyter an till elevens högtidliga sammanhang

Svensk och nordisk barnvisetradition

Musikaliska byggstenar (puls, rytm, tempo, klang, tonhöjd och dynamik)

Olika instrument

Tankar, känslor och inre bilder genom musikupplevelser

Komposition med utgångspunkt i inspirationskällor

Slagverksinstrument

Stränginstrument

Digitala verktyg för musicerande och musikskapande

Tankar, känslor och inre bilder genom musikupplevelser

Musiksymboler, bilder och grundläggande notkännedom

Gestaltning av sånger och berättelser

Röstvård och hörselvård

Tankar, känslor och inre bilder genom musikupplevelser

Imitation av musik

Improvisation av musik

 

Syfte
Eleverna ska:

- utveckla kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik
- få möjlighet att utveckla kunskaper i att använda röst, musikinstrument, digitala verktyg samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang
- få möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela samt ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet
- utveckla förståelse för olika musikkulturer, såväl den egna som andras


Läroplanskopplingar

förmåga att sjunga och spela i olika musikaliska former och genrer,

förmåga att skapa musik samt uttrycka och kommunicera tankar och idéer i musikalisk form, och

förmåga att uppleva och reflektera över musikens innehåll, funktion och betydelse i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback