Skolbanken Logo
Skolbanken

Mäta längd

Svartbäcksskolan Anpassad Grundskola, Haninge Grundskolor · Senast uppdaterad: 31 oktober 2022

Under de närmaste veckorna kommer vi att arbeta med att mäta. Vi kommer att arbeta praktiskt och undersöka längder på olika sätt.

 

Arbetsområde:

Under de närmaste veckorna kommer vi att arbeta med att mäta. Vi kommer att arbeta praktiskt och undersöka längder på olika sätt. Vi börjar med att mäta med tummen, handen, foten för att mäta en penna, bänk, bok mm.  Sen kommer vi använda linjal och måttband för att mäta i meter och cm.

 

Konkreta mål:

  • Kunna bidra i att mäta olika föremål med olika redskap

  • Kunna bidra i att med mäta med en början och ett slut.

  • Förstå skillnaden mellan m och cm.

  • Använda ämnesorden: mäta, lång/längre/längst, kort /kortare/kortast, linjal, måttband, meter och centimeter.    

 

Undervisning:

  • Vi kommer mäta med olika kroppsdelar och saker, tex en fot lång, en penna lång etc.  (utan måttenheter). Vi kommer arbeta praktiskt ute och mäta och jämför olika föremål från naturen. Vi kommer lära oss var man  börjar och var slutar man när man mäter? Hur långa är vi i gruppen? (Vi kommer träna på begreppen lång, längre, längst/ kort, kortare, kortast och på att mäta på ett sätt så det blir korrekt i jämförelse med annan mätning)
  • meter och cm. Vi visar och arbetar med olika mätinstrument som meterstav, linjal, måttband, vi tränar oss att mäta med dem och att uppskatta mått och lär oss om  när man mäter med meter och när mäter man med cm?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förmåga att lösa problem med hjälp av matematik och reflektera över lösningars rimlighet, och

Naturliga tal och deras egenskaper. Hur talen uttrycks med ord, konkret material, symboler och bilder samt hur de visas på tallinje. Hur talen delas upp och används för att ange antal och ordning.

Grundläggande geometriska tvådimensionella objekt och hur de benämns.

Mätning av längd, massa, volym och tid med några vanliga måttenheter.

Enkla tabeller och diagram och hur de används vid elevnära undersökningar.

Matriser i planeringen
Matematik-längd
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback