Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

3

Teknik: Datorer och programmering

Österslövs skola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

Du kommer få lära dig om datorer och programmering. Hur en dator fungerar samt bekanta dig med programmering och hur man gör?

Mål– syfte och konkretiserade mål

Du ska få lära dig: 

 • Vad en dator har för olika delar, och hur de fungerar
 • Begrepp som är specifika för datorer och programmering, t ex. inmatning, utmatning, tangenter, skärm, säkerhet och lösenord, algoritm, bugg, hårddisk, komponent och mjukvara, .
 • Vad programmering är och hur man gör när man programmerar
 • Om källkritik, och vad man bör tänka på när man använder internet

Undervisning – genomförande och tidsplan

Du ska lära dig genom att

Arbetssätt:

 • Para ihop begrepp med bilder
 • Faktatexter
 • Ge och ta instruktioner
 • diskussioner kring säkerhet och lösenord
 • diskussioner kring källkritik
 • Programmera mera på UR-play
 • enkla analoga och digitala programmeringsövningar i grupp/par/enskilt
 • Delta i genomgångar och klassrumsdiskussioner

Bedömning– vad som skall bedömas och hur det går till

Du kommer att bedömas genom hur väl du genomför uppgifterna och deltar i lektionerna.


Läroplanskopplingar

förmåga att reflektera över olika val av tekniska lösningar, deras konsekvenser för individen, samhället och miljön samt hur tekniken har förändrats över tid,

kunskaper om tekniska lösningar och hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion, och

Några föremål och något tekniskt system i elevernas vardag, hur de är anpassade efter människans behov samt hur de har förändrats över tid.

Säkerhet vid elevernas användning av teknik, till exempel elektricitet och olika tjänster via internet.

Vad datorer används till och deras delar för inmatning, utmatning och lagring av information. Föremål i elevernas vardag som styrs med hjälp av programmering, till exempel hushållsmaskiner och smarta telefoner.

Undersökande av hur några föremål i elevernas vardag är utformade och hur deras funktion kan förbättras.

Styrning av föremål med programmering.

Dokumentation av tekniska lösningar: skisser, bilder, ord samt enkla fysiska och digitala modeller.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback