Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Demokrati och politik

Enbacka skola, Säter · Senast uppdaterad: 29 augusti 2022

Hur funkar egentligen Sverige? Vem är det som bestämmer vad? Vad kan DU göra för att påverka? Vad är skillnaden mellan demokrati och diktatur? Hur går ett val till?

Vad ska du kunna?
- Vad demokrati och diktatur är och dessutom kunna jämföra dessa

- Hur du kan framför dina åsikter och hur du kan få andra att lyssna på dig

- Hur ett val går till

- Vad riksdagen och regeringen gör och vilka beslut de kan ta

- Vad kommunen ansvarar för och vem som bestämmer i kommunen

- Vilka riksdagens partier är, vilka partiledarna är och hur partiernas symboler ser ut

- Hur många riksdagsledamöterna är och hur procent av rösterna som krävs för att få komma in i riksdagen.

- Känna till och använda dig av begrepp som: demokrati, diktatur, riksdag, regering, kommun, landsting, majoritet, minoritet, opinion. 

 

Hur kommer du att få träna på detta?
Vi kommer att utgå från serien "Dröm om demokrati" och arbeta med begrepp från den. Vi kommer ta reda på fakta om de olika politiska partierna i Sverige och vad de står för. Vi kommer att bilda i grupparbete ett "eget" parti, med valsedel samt valaffisch. Vi kommer även att prova på att rösta utifrån de egna partierna.


Läroplanskopplingar

Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Hur individer och grupper kan påverka beslut, genom att rösta i allmänna val och till exempel genom elevråd i skolan eller genom att skapa opinion i sociala medier.

Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska val och partier i Sverige. Skiljelinjer i några aktuella politiska frågor.

Eleven visar grundläggande kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter.

Eleven visar grundläggande kunskaper om förhållanden och strukturer i samhället. Eleven beskriver enkla samband inom olika samhällsstrukturer. Eleven för enkla resonemang om hur människor kan påverka och påverkas av förhållanden och strukturer i samhället.

Eleven för enkla resonemang om samhällsfrågor utifrån kunskaper om förhållanden och strukturer i samhället. Eleven granskar information och åsikter som rör samhällsfrågor i olika källor med enkla källkritiska argument.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav samhällskunskap åk 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback