Skolbanken Logo
Skolbanken

Planering Fokusområde1, socialkompetens/samspel Härryda Familjedaghem Maria Rönnfors HT-22

MÖLNLYCKE FAMILJEDAGHEM, Härryda · Senast uppdaterad: 29 augusti 2022

Under detta fokusområde kommer vi att jobba med samspel, värdegrund, självförtroende, självkänsla, jag/gruppen

Innehåll

1. Prioriterat mål

Barnets perspektiv

Barnkonventionen

Leken

Fokusområde enligt årshjul

 

2. Vilka Läroplansmål ska vi sträva mot?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 

 

  • Lpfö 18
     ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, 
  • Lpfö 18
    Förskollärare ska ansvara för att barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

3. Vilka aktiviteter ska jag erbjuda barnen under fokusområde 

-Spel där får man in turtagning 

-Samlingar  där får man lyssna på varandra och göra mun gympa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        -Använda sagotärningar och sagopåsar som får igång fantasin.

-Kompisböckerna

 

 

 

 

4. Hur ska jag väva in de övergripande målen i planeringen.

 - Demokrati, delaktighet och inflytande  

Läsa kompisböckerna och prata om böckerna efteråt.

I samlingarna får alla komma till tals. 

Sagotärningar och sagopåsarna kan barnen använda själva med översikt av mig  

 - Skapande, kreativitet och digital kompetens

Jag ska se till att material finns lätt-tillgängligt. Variera materialet så det finns material som passar för stunden.


 - Genus och likabehandling

Vi pratar om att alla är lika värda och jag ropar inte tex tjejerna eller killarna  finns inga kill/tjej färger. Och att man ska vara en bra kompis.


 - Hållbar utveckling

Göra barnen medvetna på hållbar utveckling genom att vi - målar på bägge sidor på pappret, -Leker inte med vattnet när vi tvättar händer, - Sorterar våra sopor och slänger på återvinningen, -Tar inte mer mat än jag orkar äta upp. -Släcker lampor i det rum vi inte leker i.

  
 - Motorik och hälsa

Vi har bamse gympa/yoga. Cyklar till lekplatserna vi ska till. Vi är i skogen där vi balanserar på stockar, stenar, hur många får vi plats på denna sten eller stock.  Samarbetslekar som tex hålla en ballong i luften så länge som möjligt och inte nudda mark då man kan ta hjälp av en kompis med balansen.  Vi pratar om nyttig o varierad kost och att det är viktigt med rörelse under dagarna.


 - Relationell pedagogik

Jag som pedagog ska ge barnet tid, utrymme och ett lugn och ro i alla situationer som uppstår under dagen.

Jag ska möta barnet i alla dess känslor där jag tänker på mitt kroppsspråk och mitt tonfall så jag möter barnen på deras nivå.

 

3. Strategier

- Ha med barnen i planeringen

Barnen är med och väljer tex spel pyssel lekar.


- Den pedagogiska måltiden

Vi har pedagogiska måltider nästan varje dag äter vi våran lunch ute och samtalar med varandra under måltiden och låter alla komma till tals   

- Produktiva frågor

Jag får tänka på detta varje dag. tycker det är svårt. 

- Observera varje enskilt barn

Försöker att observera varje barn någon gång under fokusområdet/ månaden


- Vara medforskande

Det är jag mest ute då det kommer sig naturligare tex om dom hittat något spännande djur eller skatt


- Lekstöd

Jag får vara lyhörd så jag kan rycka in om någon är utanför o inte får vara med  då får jag tex börja en lek vid sidan om så kanske lekarna flätas in o barnet som inte fick vara med är nu med.


- Talking hands

Det arbetar vi med kontinuerligt. Vi försöker lära oss ett nytt tecken i veckan/månaden beror lite på hur mycket vi använder tecknen under dagarna

 

4. Indikatorer

Barnets perspektiv -. Att barnen vågar uttrycka sina tankar och känslor och svarar på öppna frågor

Barnkonventionen - Att barnen är insatta i att det finns en barnkonvention

Leken - Att barnen har strategier i att starta upp eller ta sig in i en redan befintlig lek

Fokusområdet enligt årshjulet - 


Läroplanskopplingar

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback