Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Novell

Landvetterskolan 7-9 ABC, Härryda · Senast uppdaterad: 16 september 2022

En novell är en kort berättelse som bara innehåller ett fåtal karaktärer. Novellen utspelar sig under kort tid och kan handla om nästan vad som helst.

Novell

Vi kommer även arbeta med noveller, båda läsa, skriva och analysera.

Uppgift 2.

Skriva en novell - vilket görs på Digiexam

Vi kommer arbeta i läroböckerna Spegla Språket och Bron i kapitlet om Noveller. Vi kommer läsa noveller tillsammans och analysera dem.

Pälsen av Hjalmar Söderberg

Hur skulle du beskriva språket i novellen?

 • Detaljerat och beskrivande?
 • Enkelt och avskalat?
 • Komplicerat, kräver att man läser om det?
 • Lättläst, bra flyt?

Arbeta två och två med att beskriva huvudkaraktären.

 • Varför tror att Dr Gustav Henck känner sig mycket bättre när han har fått låna en päls?
 • Hur ser frun på Dr Gustav Henck då?
 • Vilken bild får läsaren av Dr Gustav Henck?

Parallellhandling - Att döda ett barn av Stig Dagerman

Man kan när man skriver en novell hoppa mellan två eller tre handlingar som utspela samtidigt. I slutet av novellen förs de olika delarna samman till ett gemensamt slut av berättelsen.

Läs Att döda ett barn av Stig Dagerman (länken nedan), Denna novell är ett bra ex på parallellhandlingar.

http://www.student.nada.kth.se/~niho/adeb/att_doda_ett_barn.pdf

Här får du en tolkning av dikten Att döda ett barn, alltså inte originaltexten som läses upp, men du kan med hjälp av bilderna få en tydligare bild av vad en parallellhandling är.

https://www.youtube.com/watch?v=B75F1vo5864

 

Novellanalys - Ett halvt ark papper av August Strindberg

Ett halvt ark papper av August Strindberg

 

Berättarperspektiv

Den allvetande berättaren, en som vet allt. Den allvetande berättaren rör sig fritt i berättelsen och kan hoppa fram och tillbaka i tiden, veta vad alla karaktärer tänker och känner, veta vad alla tänker och känner och hur det ser ut överallt samt vad som händer och varför.

Berättelsen skrivs i tredje person dvs; han/hon

Jag-form, alltså förstaperson. Då berättar man bara ut en persons synvinkel, oftast huvudkaraktärens. Att skriva i jag-form påminner om som det är att skriva dagbok. Läsaren får veta hur författaren upplever händelser, men man får ingen information om hur de andra karaktärerna tänker eller känner, bara vad de säger och gör. (ur Bron, Svenska Direkt).

 

 

Att skriva en novell

Början, man kan välja att börja en novell på olika sätt:

 • en kort person- och miljöbeskrivning
 • Mitt i en spännande händelse, in medias res
 • Med en återblick, huvudkaraktärer börjar med att berätta om något som har hänt tidigare
 • Inre monolog, vi får ta del av huvudkaraktärens tankar och känslor
 • Novellen kan också börja med dialog; dialogen kan handla om vilka huvudkaraktärerna är, hur deras relation ser ut, vilken konflikten är etc.

Novellen ska innehålla en konflikt som byggs upp hela tiden.

Du kan genom hela berättelsen plantera små frön som utvecklas under berättelsens gång och som hela tiden intensifieras. Du ska använda hela novellen för att bygga upp spänningen kring konflikten. När vi närmar oss novellens höjdpunkt (valens huvud) är det som mest spännande. Här kommer vändpunkten och vi anar hur det ska sluta, men vi kan aldrig vara riktigt säkra. Det är inte förrän i slutet som vi får veta hur det faktiskt går.

Slutet, en novell kan sluta lyckligt eller olyckligt. Ibland är slutet överraskande. Ofta väljer författaren att inte berätta exakt hur det slutar, utan läsaren får dra sina egna slutsatser. Det kallas för öppet slut.

 

Ta fram papper och penna, och följ dessa instruktioner:

 1. Skriv ner fem ord (saker) snabbt
 2. Skriv ner tre ställen du gillar att vara på
 3. Skriv ner tre saker du är rädd för
 4. Skriv ner namn på tre personer du ogillar, kändisar eller bekanta
 5. Skriv ner namn på tre personer du gillar, kändisar eller bekanta

Klar? Fint, du har nu gjort fem små listor med alldeles personligt valda ord. Ägna nu någon minut åt att ur varje lista stryka under ett av orden! 
Om mina beräkningar stämmer kommer det leda till att du snart har sorterat fram fem ord.

Använd de understrukna orden - du har nu:

 • en sak som spelar en roll i historien
 • en rädsla att spela kring
 • en miljö
 • en god karaktär
 • en ond karaktär

Låt dessa framdestillerade och meningstyngda ord utgöra basen i din historia - fundera över dem en stund, gör några anteckningar kring dem om tankar kommer upp.

Om du vill ha ytterligare hjälp med börjar osv, kolla in den här websidan:

http://läxhjälp.nu/guider/svensktexter/tips-skriva-novell/

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Bearbetad och kompletterad novellanalys
Novell
Dostojevskijs dagbok

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback