Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 4

Introduktion Tofsen ht 2022

Förskolan Uven, Umeå · Senast uppdaterad: 29 augusti 2022

Tofsens planering för introduktionsperioden hösten 2022

Mål:

Att barnet ska känna trygghet i barngruppen med andra barn, pedagoger och i miljön. Att barnet ska känna nyfikenhet att lära och leka i förskolan.

Vad vill vi att barnet ska utveckla?

På lång sikt; effekten av den ständigt pågående undervisningen.

 • Trygga och nyfikna barn som vill och vågar utforska och undersöka omvärlden.
 • Barn som bryr sig om varandra, hjälper och känner gemenskap med varandra.

På kort sikt; resultatet av aktiviteter som genomförs;

 • knyta an till pedagogerna,
 • veta vad kamraterna heter,
 • hitta i lokalerna och i lärmiljöerna både inne och ute.
 • Känna till regler och rutiner

Arbetslaget ska;

-       ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen

 

Delmål: barnen ska känna anknytning till

 

-       morgonmöte; dags- och veckostruktur

-       förskolans basmiljöer och material

-       varandra

-       i mötet mellan barn och pedagoger

-       mötet mellan barn, vh. och pedagoger

Undervisningsaktiviteter:

 • Lek i mindre grupper inne och ute, succesivt introducera fler och fler barn och saker för det nya barnet.
 • Ge tillfälle att prova på olika material/lärmiljöer/upplevelser/aktiviteter.
 • Uppmuntra barnen att ta kontakt med varandra, leka tillsammans, fånga upp det barnet visar intresse för.
 • Alla barn får under veckan inne på avdelningen möta våra fem basmiljöer.

 

Basmiljöerna är:

-       bygg och konstruktion

-       ateljé och skapande

-        läsa, berätta och språka

-       rollek och förvandling

-       rörelse och dans

 

Vad ska vi bjuda på i miljöerna?

Ambitionen är att de nyintroducerade barnen ska få en dag där de tillsammans med en pedagog (och några andra barn) ska få möta de olika miljöerna, iordningsställda och förberedda.

Vem gör vad?

Pedagogen som deltar i aktivitet ser till att observera, anteckna och dokumentera de möten barnen gör i leken och i skapandet. Materialet bearbetas sedan under planerings- och reflektionstid för vidare planering för hela gruppen. Till dokumentationsarbetet tänker vi på att:

 

-       Ta bilder

-       Antecknar vad barnen säger och gör (Anteckningsblock sitter uppe i varje rum

Utegården

 • En medforskande pedagog från varje avdelning (mellan tur) ansvarar för och iordningställer mötesplatser ute. Där möts barnen tillsammans med de andra avdelningarna i de olika basmiljöerna varje dag.   

 

Dokumentation

 • Foton, lärloggar, papper/penna, observationsprotokoll.
 • Vad ska dokumenteras?
 • barnens intressen, vad barnen gör och vad de säger

 

Hur ska pedagogerna dokumentera;

-       Foton

-       Lärloggar

 

Vi sätter upp våra mål för introduktionsperioden i alla våra basmiljöer så att de hela tiden finns tillgängliga och blir levande, för att pedagoger lätt och snabbt ska kunna dokumentera i stunden.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback