Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Tal Åk 7 - nya Matte Direkt

Västra Stenhagenskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 29 augusti 2022

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och om matematikens användning i vardagen samt inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematiken i olika sammanhang.

Taluppfattning

I vårt talsystem, tiosystemet, har vi 10 siffror och med dessa siffror kan vi skriva oändligt många tal. Talet 8 kan vara både en siffra och ett tal medan 87 är ett tal som består av två siffror.

Kunskaper att uppnå:

Du kommer att arbeta med följande moment:

  • förstå hur vårt talsystem är uppbyggt
  • ordna tal i storleksordning
  • multiplicera och dividera med 10,100 och 1000
  • avrunda tal
  • använda de matematiska orden som hör ihop med de fyra räknesätten
  • räkna med de fyra räknesätten
  • prioriteringsreglerna
  • delbarhet och faktorisering
  • primtal och sammansatta tal
  • andra talsystem

 


Läroplanskopplingar

Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.

Metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning och skriftlig beräkning. Användning av digitala verktyg vid beräkningar.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar.

Strategier för att lösa matematiska problem i olika situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Formulering av matematiska frågeställningar utifrån olika situationer och ämnesområden.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav matematik
Uppgifter
Arbetsblad tal kap1 åk7
Veckoplanering i matematik - tal kap1

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback