Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 6

Matematik på Pricken 22-23

Nymåla förskola, Söderhamn · Senast uppdaterad: 29 augusti 2022

Hur avdelning Pricken arbetar med matematik.

Nuläge

Avdelning Pricken har dels en del nya barn, dels en den ny personal. Det är i nuläget 22 barn och 4 personal (3,90). Fokus kommer i starten ligga på att lära känna varandra i gruppen och se vad för intresseområden som finns.

 

Mål

Barnen ska erbjudas en verksamhet där matematik och matematiska begrepp finns naturligt i vardagen och i planerade aktiviteter.

 Syfte

Vårt syfte är att barnen ska få en grundläggande förståelse för matematik i tidig ålder, då tester visar att barnen i skolan har sämre resultat i matematik nu än tidigare. 

Genomförande

Vi önskar att barnen får erfarenhet av tallinjen, antal, färger, former, sortering, lägesord, storleksbegrepp.

Vi jobbar med matematik i vardagen bland annat genom att benämna allt med rätt begrepp, räkna antalet barn vid bordet, på samlingen, i gruppen, pratar om färger och former på saker, storleksskillnader, lägesord, pussel, spel m.m. 

Vi jobbar riktat med detta på samlingar och i lärgrupper genom bland annat:

  • Kims lek
  • Sortering
  • Kategorisering
  • Räkna
  • Färger
  • Former
  • Begrepp
  • Rim och ramsor
  • Sagor (böcker/flano)
  • Lekar

Vi kommer göra tydliga begreppslistor inför planerade och riktade insatser tillsammans på måndagsplaneringarna. Detta för att tydliggöra vilka begrepp vi anser är viktiga under tex ämnet lägesord. Detta gör vi för att skapa en samsyn, men även för att vi påminns om att använda dessa begrepp ofta i vardagliga situationer.

 

Alla barn på avdelningen deltar beroende på tillfälle och arbetet kommer pågå under hela läsåret. 

Dokumentation under lärprocessen

Vi dokumenterar löpande vid lärtillfällen och i vardagliga sammanhang. Vid lärtillfälle under samling dokumenterar den som är medhjälpare på samlingen och inte den ansvarige. Annars är det den som är ansvarig för aktiviteten eller som är delaktig i lärandet som dokumenterar. 

 

Ansvar

Alla pedagoger på avdelningen. 

Uppföljning

Varje måndag reflekterar vi tillsammans och en gång i månaden görs en större analys.


Läroplanskopplingar

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback