Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 6

Våran Ateljé

Färgaregatan 7 förskola, Göteborgs Stad · Senast uppdaterad: 2 september 2022

Vi vill ge alla barnen möjlighet att upptäcka vår ateljé och få chansen att utveckla sitt skapande och sin kreativitet

Vart är vi

Vi har en barngrupp som består av både nya och gamla barn. Vissa är redan vana vid att skapa i våran ateljé medans andra knappt har hunnit vara där inne.  

Vart ska vi 

Vi vill att alla barn utifrån sina förutsättningar ska få samma möjlighet att upptäcka och utforska olika former av skapande. Vi vill att barn ska känna sig trygga i miljön och att den ska väcka en nyfikenhet och lust till skapande. Att de ska få pröva och ompröva idéer och tankar och få tillit till den egna förmåga. 

Hur

Vi ska strukturera vårat arbete med barngruppen så att alla får tillgång till ateljén genom att arbeta i mindre grupper med fasta dagar för olika aktiviteter på Biet. Vi planerar och dokumenterar vårat arbete för att se barnens intressen och forma våran pedagogiska undervisning efter det som framkommer. Vi ska utgå från vart barnen befinner sig i sin utveckling när vi planerar och genomför aktiviteterna samt att vi ska arbeta med miljön i ateljén för att den ska vara tilltalande och inspirerande   

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback