Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Välkomna till läsåret 22/23

Förskolan Hellbergs väg, Falun · Senast uppdaterad: 6 september 2022

En kort beskrivning om arbetssätt läsåret 22/23

Hej och välkomna till läsåret 22/23. 

Det här året kommer vi ha fokus på språk och socialt samspel. Vi kommer att arbeta över avdelningarna röd/blå och i mindre grupper där vi blandar barn från de två avdelningarna. Två dagar i veckan finns det utsatt tid för planerade aktiviteter och vi kommer även ha en utflyktsdag/vecka. 

Arbetet med tydliggörande pedagogik fortsätter och utvecklas utefter barngruppernas behov. 

     

På avdelning Röd arbetar Frida och Karolina och på avdelning Blå arbetar Linda, Emira och Afshan. 

Nedan följer en övergripande beskrivning av en dag på förskolan:

6:30 Öppnar vi på avdelning Blå

7:30 Går barnen till sin egna avdelning med en pedagog

8:00 Äter vi frukost

Ca 9:00 Går vi ut eller har gruppaktiviteter

11:00 Äter vi Lunch

Ca 11:30 Vilar vi

14:00 Äter vi mellanmål

Ca 15:00 Går vi ut och leker tills barnen går hem

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback