Skolbanken Logo
Skolbanken

Tema Skogen

Förskolan Furustugan, Östhammar · Senast uppdaterad: 2 september 2022

Vi har tänkt ha skogen som ett övergripande tema för hela läsåret. Vi väver in de olika ämnesområdena från det pedagogiska årshjulet i temat.

 

SKOGEN:

 

 

Bakgrund och syfte;                                                                                                                                                        Vi vill arbeta med ett tema som väver in de olika ämnesområdena i årshjulet på ett naturligt sätt. Att använda oss av skogen tror vi kommer att fungera bra eftersom barnen alltid är nyfikna och intresserade av ämnet.                                                                                                                                                  

 

Mål;

*Att lära barnen om skogens möjligheter och att där på ett lust och lekfullt sätt få kunskap i flera olika ämnesområden, t.ex. matematik, natur, miljö, språk, teknik, motorik.

 

 

 

 

Metod:

*Vi kommer att gå till skogen med de äldre barnen. (födda-17,-18,-19) minst 1ggr/vecka De yngsta deltar ibland.

*Vi går till samma plats varje gång för att kunna följa naturens förändringar på ett konkret sätt.

*Vi använder oss av material så som ”Lära språk ute”,  ”Lära matte ute” m.m.

* Vi ger barnen tid för fri lek och egna upptäckter.

* På väg till och från skogen tränar vi trafikvett.

*Vi värnar om miljön och pratar mycket om hållbarhet när det gäller nedskräpning m.m. 

 

 

Dokumentation;

Vi kommer att dokumentera via lärloggsinlägg i UNIKUM och på så sätt synliggöra lärande och utveckling hos barnen. Detta ligger sen till grund för utvärdering av undervisningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback