Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 2

Delaktighet och inflytande.

Förskolan Kvarnbacken, Tierp · Senast uppdaterad: 2 september 2022

Förskolan ska uppmuntra barnen att föra fram sina tankar och idéer och skapa förutsättningar för detta.

Vad ska vi göra?

- Lära känna varandra och skapa nya goda relationer.

- Skapa förutsättningar för barnen att vara aktivt delaktiga i sitt eget lärande.

- Ge möjlighet till pratande, lyssnande, förhandling och kompromissande - i gemenskap, samverkan och individuellt.

- Tillsammans med barnen forma lärmiljöer där utforskande, utveckling och lärande får ta plats.

 

Syfte

Vi vill skapa tillitsfulla relationer mellan barn och vuxna samt barn och barn.

Vi vill ge barnen möjlighet att att lära, få vara nyfikna och kreativa genom delaktighet, inflytande och ansvarstagande.

Vi vill att barnen ska kunna göra aktiva val och handlingar samt utforska i aktiviteter som är initierade utav barnen i balans med planerad undervisning som främjar lärande och utveckling.

 

 

 

Hur ska vi göra?

- Utforska tillsammans med barnen det de lockas av och visar intresse för och utgå från det för att skapa inkludering.

- Lyssna till varandra, både i verbala och kroppsspråket.

- Förstå och göra oss förstådda tillsammans barnen för att ge barnen möjlighet att känna sig aktiva och engagerade och därmed få dem känna möjlighet att kunna påverka. 

- Vi ska uppmuntra samarbete, engagemang och aktivt undersökande.

- Involvera barnen aktivt i lärmiljön, t.e.x vid val av plats i samlingen, vid måltider, val av material, aktivitet och lek.

- Planera undervisningen utifrån barns perspektiv.

 

Dokumentation

Observationer, anteckningar, reflektion och analys.

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback