Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

4

Bild åk 4 HT 22

Börje skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 29 augusti 2022

Bildarbetet är ett kreativt ämne som ger utrymme för både egen fantasi men även utrymme att lära sig olika tekniker och förmågor. Under höstterminen kommer du som elev att få testa på en rad olika bilduppgifter och tekniker.

Här beskrivs arbetsområden eleven arbetar med under åk 4, HT 22

Under läsåret kommer du att få arbeta med många olika tekniker och arbetsområden på bildlektionerna.

Du kommer tex att få arbeta med:

Olika 3D bilder

Att använda olika bildelement (form, yta, linjer)

Självporträtt

Skuggning 

Zentangel

Färglära (konstens grunder)

Du kommer att bedömas genom att du visar:

-Engagemang i arbetet 

- Förmåga att värdera metoder

- Förmåga att ta egna beslut och omvärdera/bearbeta dina arbeten

- Förmåga att behärska olika metoder

- Förståelse kring enkel färglära

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material,

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i två- och tredimensionella bilder, till exempel linjer, färg och hur kombinationer av dessa kan användas i bildskapande arbete.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav bild åk 1-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback