Skolbanken Logo
Skolbanken

knacka på

Bolltorps förskola, Alingsås · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Vi kommer att arbeta med boken ”knacka på”. Fokus kommer att ligga på språket och det lust fyllda lärandet.

Var är vi?

Starta upp projektet genom boken Knacka på, med fokus på språkutveckling. Vi kommer att ta till vara på det barnen visar intressen för samt det vi pedagoger väljer att synliggöra. 

Var ska vi?

Genom boken kommer barnen tillsammans med oss pedagoger att få möta olika karaktärer och händelser som gestaltas i boken. Vi kommer också att möta färger, antalsuppfattning, storleksbegrepp, prepositioner och verb.

Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla intresse för bilder, texter både i fysisk och digital form. Vi samtalar med barnen för att utveckla deras talspråk och ordförråd. 

Hur gör vi

Temat börjar med att det kommer en sagofigur och lämnar över boken till avdelningen.

Boken "knacka på" bygger på fem dörrar i olika färger. Bakom varje dörr händer det olika saker som vi kommer att uppmärksamma genom olika aktiviteter och i lärmiljön.

Genom att använda oss av olika metoder har vi möjlighet att fånga upp de flesta av barnens intressen. De fysiska metoderna kommer exempelvis vara läsa och titta i boken, leksaker som gestaltas i boken, estetiska processer. Vi kommer även använda oss av digitala former genom projektering på väggar och i skåp. 

Under hela temat kommer vi komplettera det verbala talet med tecken som alternativ kommunikation (TAKK). 

Vi kommer att dokumentera lärprocesserna genom unikum och avdelningens väggar. 

 

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback