Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7 - 9

Planering ENG 7 HT22

von Bahrs skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 6 september 2022

HT22

Engelska 7 HT22

      v. 33-40  Theme: Music is life

       Letter to the teacher

       Wings 7 Section 1 - “Music”

       Writing task: “Music is life”

       Oral presentation: “My music quote”

       Reading comprehension test

 

      v. 41-43  Theme: Diary of an (un)teenager

       Listening comprehension test

       Read the novel Diary of an (un)teenager

       Discussions and work with words

       Assignments: Diary entries after each chapter

 

      v. 44        AUTUMN BREAK

                     

      v. 45-49  forts. Theme: Diary of an (un)teenager

       Read the novel Diary of an (un)teenager

       Discussions and work with words

       Assignments: Diary entries after each chapter (6 ch.)

       Listening comprehension test

       Reading comprehension test

 

      v. 50-51  Teme: Christmas activities

       Write a Christmas story

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Större uppgifter och prov kommer att bedömas. De utgör tillsammans med övriga lektionsuppgifter underlag för höstterminsbetyget.

 

Planeringen är en grovskiss över terminen och kan komma att ändras.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback