Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

2 - 3

Favoritmatematik 2A

Årstadskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 29 augusti 2022

Under hösten arbetar vi med matematik i många olika former. Till vår hjälp har vi bland annat läromedlet Favorit Matematik 2A. Men matte är mer än bara matteboken! Målet är att du ska få repetera och befästa dina tidigare kunskaper samt gå vidare i arbetet med räknesätt och strategier i matematik.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi kommer att arbeta med matematiken utifrån materialet Favoritmatematik 2A.

I favoritmatematik 2A får du lära dig:

 

Kapitel 1 

Taluppfattning, addition och subtraktion

- Talen 0-100.

- Ental och tiotal.

- Repetion av addition och subtraktion med tiotalsövergång i talområdet 0 -20.

-Addition och subtraktion utan tiotalsövergång i talområde 0 -100.

 

Kapitel 2

Addition och subtraktion med tiotalsövergång

- med tiotalsövergång i talområdet 0-100.

 

Kapitel 3

Skriftlig räknemetod i addition och subtraktion.

- Addition och subtraktion med uppställning, med och utan växling i talområdet 0-100.

 

Kapitel 4

Multiplikation

-Räknesättet multiplikation.

- Multiplikation med 2,5 och 10

 

Kapitel 5

Division och tal i bråkform

- Räknesättet division (Dela lika och bilda grupper)

- Division med 2,3,4 och 6.

-Träna multiplikation med 2, 5 och 10.

- Delar av en hel.Bedömning - vad och hur

 

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska få lära dig:

  • talen 0-100
  • addera och subtrahera ental och tiotal
  • addition och subtraktion med tiotalsövergång
  • addition och subtraktion med uppställning med och utan växling
  • multiplikation med 2, 5 och 10
  • delnings- och innehållsdivision
  • tal i bråkform

Undervisning och arbetsformer

Du ska få arbeta laborativt, delta i diskussioner, spela spel samt färdighetsträna i din bok och på arbetsblad.

Bedömning - vad och hur

Du visar vad du kan i det dagliga arbetet.Efter varje arbetsområde gör eleverna en självskattning och en diagnos.


Läroplanskopplingar

Tal i bråkform som del av helhet och del av antal samt hur delarna benämns och uttrycks som enkla bråk. Hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.

Hur naturliga tal och enkla tal i bråkform används i elevnära situationer.

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.

Metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning, överslagsräkning och skriftlig beräkning. Användning av digitala verktyg vid beräkningar.

Strategier för att lösa matematiska problem i elevnära situationer.

Eleven visar grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och använder dem med tillfredsställande säkerhet. Eleven ger även exempel på hur några begrepp relaterar till varandra. Eleven visar grundläggande kunskaper om naturliga tal och beskriver tals inbördes relation samt delar upp tal. Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform och delar upp helheter i delar samt jämför och namnger delarna som enkla bråk. Eleven använder och beskriver geometriska mönster och mönster i talföljder. Dessutom använder eleven grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer. Eleven använder och ger exempel på enkla proportionella samband.

Eleven väljer och använder i huvudsak fungerande matematiska metoder för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande säkerhet. Eleven använder huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten. Vid addition och subtraktion väljer och använder eleven skriftliga räknemetoder med tillfredsställande säkerhet. Eleven hanterar enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt. Eleven avbildar och, utifrån instruktioner, konstruerar enkla geometriska objekt. Eleven gör enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter. Vid olika undersökningar avläser och skapar eleven enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.

Eleven löser enkla problem genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär. Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.

Eleven beskriver och samtalar om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback