Skolbanken Logo
Skolbanken

Skapande

Norrtälje anpassad grundskola Fritidshem, Norrtälje · Senast uppdaterad: 5 juni 2023

Genom skapande får eleverna möjlighet att uttrycka sig på olika sätt samt träna på förmågor så som finmotorik, samarbete, turtagande, koncentration och uthållighet.

Innehåll

Målet:

Målet med skapande är att eleverna ska få pröva sina olika förmågor, de ska få möjlighet tatt öva på problemlösning, finmotorik, uthållighet, självförtroende och samarbete. Målet är också att väcka skaparglädje och kreativitet.

Syfte:

Vårt syfte är att skapa en verksamhet som är fylld med glädje, lust samt kreativitet. En verksamhet där elevernas tilltro och självförtroende stärks utifrån den givna ramen. En verksamhet där utbudet är brett och detta ger eleverna en möjlighet att utveckla och fördjupa sin kunskap i sitt skapande arbete. 

Arbetssätt:

Vi kommer att erbjuda olika skapande aktiviteter där eleverna kommer få prova på att jobba med tekniker och olika material.

Eleverna får:

I den skapande verksamheten får eleverna träna olika sorters aktiviteter som exempelvis 

 • Klippa
 • Måla med olika material
 • Måla på olika material som papper, kartong & keramik
 • Pärla
 • Färg
 • Jobba med gips 
 • Arbeta med lera
 • Jobba med olika material som mjölkkartonger, toarullar, piprensare, glasspinnar m.m.
 • Skapande utefter årstid och högtider

 

Varför:

Vi använder oss av skapande verksamhet där eleverna skall ges möjlighet att

 • Träna sin finmotorik
 • Utveckla sin fantasi och kreativitet
 • Uppleva olika uttrycksformer, tekniker och material
 • Prova egna idéer
 • Utveckla självförtroende, våga prova nya saker

Läroplanskopplingar

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback