Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Introduktionsplanering Sländan 23-24

Bolltorps förskola, Alingsås · Senast uppdaterad: 28 augusti 2023

Introduktionsperioden är en period där vi startar upp tillsammans och välkomnar både gamla och nya barn och vårdnadshavare. Vi utforskar och bekantar oss lite extra med lek- och lärmiljöer inne och ute och skapar trygghet i förskolans rutiner

Syfte

* skapa förutsättningar för en välkomnande miljö för både nya och gamla barn och deras vårdnadshavare

* att skapa tillitsfulla relationer med barnen och deras vårdnadshavare 

* ge barnen erfarenheter av trygga och varierade lek- och lärmiljöer

* ge barnen meningsfulla sammanhang där tillit, vänskap, nyfikenhet och glädje och lust att leka och lära kan växa.

 

Mål

  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation

 

Var är vi (nuläge)

När vi startar upp ett nytt läsår med många nya barn behöver vi alla få tid till att lära känna varandra och skapa relationer med både barn och pedagoger. Vi lägger mycket fokus på grundverksamheten för att alla ska bli trygga i förskolan. Grundverksamheten består av tre delar: Förskolans omsorg och rutiner, Förskolans umgänge och Förskolans lek och lärande miljö.

Uppstarten av en termin består också av mycket observationer, där vi ser vad som fångar barnens intresse. För att fortsätta utveckla våra lärmiljöer.

 

Vart ska vi

  • Barnen är trygga med varandra och oss vuxna
  • Barnen visar trygghet i dagens rutiner och “grundverksamhet”
  • Vårdnadshavare är trygga i dialogen med oss
  • Barnen är nyfikna på att utforska våra lärmiljöer inne och ute

Hur gör vi?

Stöttande i vår olika undervisningar samt i våra olika lärmiljöer både ute och inne. Medforskande, närvarande, tro på det kompetenta barnet och våga utmana och utveckla varje barn utifrån sin förmåga. Visa och stötta i rutinsituationer. Introducera material och rummen/miljöerna på förskolan.

Våra undervisningar ska vara glädjefyllda och varierande. Skapa en tydlig och lockande miljö som gör att barnen ser förskolans utbud av material och aktiviteter som kan locka in barnet i verksamheten utifrån vad som är intressant för det enskilda barnet.

Gruppstärkande lekar och namnsånger för att lära känna varandra och skapa en vi-känsla


Aktiviteter

Korta samlingsstunder innan lunch.

Två olika grupper vid vilan.

Vi jobbar med mindre barngrupper vid rutinsituationer som tex tamburen, handtvätt, mat.

Förmiddagar delas barnen in i mindre sammanhang.

 

Dokumentation

Vi dokumenterar vår grundverksamhet, introduktion samt det barnen är nyfikna och fascineras av i lek, lärmiljö och i våra aktiviteter. Vad fascineras de av och vilka begrepp undersöker de utifrån läroplanen?

 

Kartlägger och dokumenterar "intresse-områden" att vidareutveckla arbetet ifrån.


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback