Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap, Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

4

Valet och demokrati

Hallenskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 6 september 2022

I september är det val i Sverige och vi lär oss vad demokrati, riksdag och regering är. Vi lär mer om partier och politik.

Innehåll:

I september är det val i Sverige och vi lär oss vad demokrati, riksdag och regering är. Vi lär mer om partier och politik. 

 

Syfte:

Syftet är att lära mer om samhällets grundprinciper och hur Sverige styrs. 

 

Metod:

Vi arbetar med begreppet demokrati genom att samtala tillsammans. 

Vi läser enkla faktatexter om hur riksdag och regering fungerar liksom svarar på frågor till.

Vi ser klipp och läser flygblad och hemsidor om de olika stora partierna.

Vi gör grupparbete och låtsas att vi sympatiserar med ett utlottat parti. Vi gör planscher och presenterar för klasskompisar vad de viktigaste valfrågorna är.

 

Bedömning:

I slutet av arbetet ska du:

- känna till begrepp som riksdag, regering, val, röst, majoritet, minoritet, grundlagar, proposition, minister, utskott, debatt

- veta skillnaden mellan diktatur och demokrati 


Läroplanskopplingar

kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser samt om mänskliga rättigheter,

kunskaper om sociala, ekonomiska, politiska, rättsliga och mediala förhållanden och strukturer i samhället, och

förmåga att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv och kritiskt granska hur de framställs i olika källor.

Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.

Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, regioner och stat använder skattemedel till.

Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Hur individer och grupper kan påverka beslut, genom att rösta i allmänna val och till exempel genom elevråd i skolan eller genom att skapa opinion i sociala medier.

Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska val och partier i Sverige. Skiljelinjer i några aktuella politiska frågor.

Aktuella samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.

Matriser i planeringen
Samhällskunskap
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback