Skolbanken Logo
Skolbanken

Naturruta Ekträd

Nävertorp anpassad skola, Katrineholm · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

Vi har valt ut två Ekträd som vi ska följa under läsåret. Vi kommer jobba med trädets årstidsväxlingar genom samtal, skapade och fotografering.

Syfte

  • Få en ökad kunskap om hur naturen omkring oss förändras under året.

 

Metod

  • Vi kommer att besöka våra träd varje månad och titta hur löv, ekollon och även marken runt trädet ändras
  • Vi fotar och gör varsitt kollage varje månad. 
  • Vi jämför och pratar om bilderna som slutligen blir en liten bok. 
  • Utifrån foton så skapar vi träd, löv och ekollon med olika material. 

Läroplanskopplingar

förmåga att skapa och reflektera över bilder,

förmåga att uttrycka sig och kommunicera i olika sammanhang,

förmåga att använda kunskaper om natur och människa i frågor som rör miljö och hälsa,

Teckning, måleri, modellering och återanvändning av bilder.

Fotografering och överföring av bilder med hjälp av digitala verktyg.

Grundläggande strukturer för kommunikation. Turtagning samt att initiera och avsluta samspel eller samtal.

Strategier för att skriva enkla ord.

Texter som kombinerar ord och bild samt texter i digitala miljöer för barn.

Årstidsväxlingar i naturen och kännetecken för de olika årstiderna.

Några djur, växter och svampar i närmiljön, hur de kan grupperas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback